Töötajad 
 

Maarika Niidumaa - direktor e-mail: maarika@kuutsi.edu.ee 

 

Krista Länik - sekretär-juhiabi,  e-mail: kool@kuutsi.edu.ee 

Merike Ruven - majandusjuhataja e-mail: merike.ruven@gmail.com

Kristo Hainsoo - infojuht, arvutiõpetuse, tekstitöötluse ja füüsika õpetaja. kristo@kuutsi.edu.ee 

Virve Tiits - I , II ja III kl klassijuhataja, klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja. virvet@gmail.com

Heli Esko - Noorkotkaste ja Kodutütarde rühmapealik/vanem (lapsehoolduspuhkusel)

Mai-Liis Parts pikapäevarühma õpetaja, (algklasside õpetajana lapsepuhkusel)

Marika Lepp - V ja VI kl klassijuhataja, eesti keele, kirjanduse, kunstiõpetuse, suhtlemisõpetuse õpetaja. marika.lepp.002@mail.ee 

Kaie Kirch  - VII ja VIII kl klassijuhataja, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, keemia, bioloogia, geograafia vanemõpetaja, loovtöö koordinaator  kaie.kirch@gmail.com

Ene Müürsepp  -  klassiõpetaja ja matemaatika õpetaja. myyrseppene@gmail.com

Marin Kuslap -  inglise keele vanemõpetaja, eripedagoog ja HEV koordinaator. marinkuslap@hot.ee

Virve Tamm -  IX kl klassijuhataja, karjääriõpetuse, kehalise kasvatuse vanemõpetaja, pikapäevarühma õpetaja ja kehalise liikumise õpetaja lasteaias. virve@kuutsi.edu.ee 

Asta Pazuhanitš - vene keele ja võru keele õpetaja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, pikapäevarühma õpetaja. asta.pazuhanits@gmail.com

Kadi Mõttus - IV klassi klassijuhataja, eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 mottus.kadi@gmail.com 

Külli Mannas – muusikaõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, muusikalise liikumise õpetaja lasteaias. Kylli.Mannas@mail.ee

Aivar Jalandi – tööõpetuse õpetaja. aivar.jalandi@gmail.com  

Ene Laube - HEV õpetaja

Kristel Varusk - I klassi klassijuhataja, kunsti ja tööõpetuse õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Anne Antsov – lasteaia õpetaja ja õppealajuhataja. anne.antsov@gmail.com
Siiri Troska – lasteaia õpetaja.
Reia Kiranen – lasteaia õpetaja abi. (lapsehoolduspuhkusel)
Anneli Sild – lasteaia õpetaja abi.

Ivi Võsu – lasteaia õpetaja abi.

Lea Loorits - lasteaia abitöötaja.

Gaida Koemets - heakorratöötaja.
Tiina Mõttus - heakorratöötaja.

Vahur Lindenberg - remonditööline-heakorratöötaja.

 

Merili Hass - peakokk.

Merle Luts - kokaabi.

Kadri Giannakaina Laube - muusikapesa metoodiline juht ja õpetaja, kadriglaube@gmail.com

Ott Kaasik - muusikapesa õpetaja

Reet Laube - muusikapesa õpetaja
Celia Roose - muusikapesa õpetaja

 

Ringijuhid:

Külli Mannas - solistide koor, ansambel, tantsuring, mudilaskoor.

Asta Pazuhanitš - omakultuuri- ja võru keele ring.

Romet Pazuhanitš - liiklusring

Virve Tamm - jalgpall/kergejõustik, üldkehaline treening, saalihoki, orienteerumine, suusatamine

Aivar Jalandi - puutöö, rahvuslik käsitöö

Kristo Hainsoo - robootika ja arvutiring

Marika Lepp - kunstiring

Reno Olle - peotants

Kadi Mõttus - meediaring, ettevõtlusring

Tugiteenused:

Grete Heinaste - sotsiaalpedagoog, tel nr 58654949, e-mail:  grete@rauge.ee

Laivi Org - koolipsühholoog, tel nr 59165099, e-mail: laivi@rauge.ee

Maie Oppar - eripedagoog, koostookeskus@rauge.ee

Marin Kuslap  - eripedagoog

Leisi Kiidma - tugiisik

Tugiteenuseid pakub Rõuge Koostöökeskus. Juhataja. Maie Oppar. koostookeskus@rauge.ee 

Kool teeb koostööd Innove Rajaleidja keskusega Võrus. Kontakt: Kagu-Eesti Rajaleidja keskus Võrus; aadress: Kooli 6, 65606 Võru (3. korrus); telefon: 5886 0716; e-post: kagueesti@rajaleidja.ee.