roheline kool.png
Roheline kool 2019/2020
Siit saab alla laadida järgmised dokumendid:
Koosolekute protokollid
Mõniste Kooli ressursi analüüs
Keskkonna ülevaatuse küsimustik
Roheliste poolt korraldatud üritused
Roheliste album
 
 
 
 
 
 
2018/2019 õppeaastal liitus Mõniste kool Rohelise kooli programmiga. See on  ülemaailmne programm, milles osaleb 49000 kooli 64 maalt. Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi: 
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia  
2.Käsitletavad teemad  
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. 

Strateegia 7 sammu:

Keskkonnatöörühma moodustamine
Keskkonnaülevaatuse tegemine.
Tegevuskava koostamine
Monitooring ja hindamine
Tegevuste sidumine õppekavaga
Teavitamine ja kaasamine
Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. 

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. 

Mõniste Kooli selle aasta teemad on: 
1) Elurikkus ja loodus; 
2) Tervis ja heaolu; 
3) Prügi