roheline kool.png

INFO LAPSEVANEMALE.

Kuna Eestis on kehtestatud eriolukord, rakendame 16.03 – 27.03.2020 distantsõpet. 


Õppeülesanded pannakse e-kooli. Õppeülesanded on e-kooli pandud iga koolipäeva alguseks hiljemalt kl 8.15. Õpilastel on kohustus neid täita. Iga ülesande juurde märgib õpetaja info ülesande täitmise kontrollimise ja tagasiside andmise (sh hindamise) kohta.

Kokkuleppel aineõpetajatega kasutatakse õppeülesannete täitmiseks ka Viber, Opiq, Messenger võimalusi. Kui on tehnilisi küsimusi nende kohta, siis pöörduda Kristo Hainsoo poole.

Kui Teil ei ole võimalik lapsele tagada igapäevaselt ülesannete täitmist infotehnoloogiliste vahendite (sh e-kool) abil,  palume koheselt sellest teavitada klassijuhatajat. Koos leiame lahenduse. 

Huviringe ei toimu.

 

Muusikapesa õppetöö käib erialaõpetajate juhiste järgi.

 

Koolitransport ei liigu. 

Kui õpilane haigestub ja/või ei saa õppetöös osaleda, tuleb sellest teatada klassijuhatajale. Kui õpilane ei saa haiguse (või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu) õppetöös osaleda, märgitakse e-kooli puudumine ja selle põhjus.

Kõik õpetajad on telefoni teel kättesaadavad tööpäevadel kl 8.15 – 15.00. Telefoninumbrid on kättesaadavad e-koolis. Küsimuste korral võib kasutada kõiki harjumuspäraseid suhtlemisvõimalusi õpetajatega. 

 


Rõuge Koostöökeskuse tugispetsialistide tugiteenuseid saab vajadusel telefoni või e-maili teel. 

Kui võimalik palume lasteaeda lapsi mitte tuua. Haigustunnustega laps saadetakse kohe koju.

Kuna olukord on eriline meie kõigi jaoks, püüame säilitada rahulikku meelt.

 

Julgesti võib pöörduda ka direktori poole tel 5215143, maarika@kuutsi.edu.ee või Messengeri kaudu.

Olgem terved!

Maarika Niidumaa
direktor

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now