top of page

Mõniste Kool otsib uueks õppeaastaks:

🍓lasteaia õpetaja abi asendajat
Asendajat vajame selleks ajaks kui õpetaja abi on õppimas.
Seega sõltub tööaeg ülikooli õppetöö graafikust. 
Lisainfo: 5215143

roheline kool.png

 

Mõniste Kool võtab vastu õpilasi distantsõppesse 

 

Mõniste Kool võtab vastu õpilasi distantsõppesse. Õppima on oodatud kõik, kes soovivad omandada eestikeelset põhiharidust distantsilt õppides. Distantsilt õppimise all peame silmas seda, et õpilane ei käi igapäevaselt koolimajas füüsiliselt kohal.  Eriti võiks see sobida õpilastele, kes on ajutiselt Eestist ära või ei saa tervislikel põhjustel koolis käia. Distantsõpe võib sobida ka õpilastele, kes pole leidnud kodukohas endale sobivat kooli. Elukoht ei oma üldse tähtsust – olgu selleks Viljandi, Vilnius või Viin. Õpilane saab õppida eesti keeles ja Eesti koolis seal, kus ta parajasti asub. 

Meie kooli üheks tingimuseks distantsõppes on, et õpilane osaleks igapäevaselt kooli õppetöös. Kuidas seda tehakse, lepitakse kokku õpilase ja vanemaga. Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, kuhu pannakse kirja õppe-eesmärgid ja kokkulepped, kuidas õpe hakkab toimuma. Õppetöö korraldus sõltub sellest, millised võimalused on õpilasel õppimiseks. Distantsõppe õpilased kaasatakse kooli igapäevaellu, erinevatesse koostegemistesse. Igal distantsõppe õpilasel on oma klass, kuhu ta kuulub, toetavad õpetajad ja kool, mille tegemistes kaasa lüüa - olgu selleks siis tähtpäevade tähistamine (nt vabariigi aastapäev, vastlapäev, jõulud) või mõni pikemaajalisem projekt.

 

Distantsõpe on alternatiiv ka vanema soovil toimuvale koduõppele. Erinevus seisneb selles, et kui koduõppel on kogu vastutus lapsevanemal, siis distantsõppe puhul juhib õppeprotsessi koostöös õpilasega ikkagi kool. 

 

Õppekorralduse üldised põhimõtted distantsõppes:

  1. Iga õppija õpib individuaalse õppekava järgi.

  2. Iga õppija osaleb oma õpitee kujundamisel.

  3. Iga õppija osaleb igapäevaselt õppetöös.

  4. Iga õppija õppetöös osalemise tingimused sätestatakse individuaalses õppekavas.

  5. Iga õppija on koolipere liige – saab ja võtab osa kooli erinevatest tegemistest.

Distantsõppes õppija kantakse Mõniste Kooli nimekirja ja talle kehtivad kõik Eesti põhikooliõpilasele kehtestatud õigused ja kohustused, sh õigus tasuta põhiharidusele.

Lõppeval õppeaastal õppis Mõniste Kooli distantsõppes pilootprojektina kolm õpilast. Mõniste Kooli distantsõppe suuna avamine on planeeritud Mõniste Kooli arengukavas 2021 - 2027

Kui soovite distantsõppe kohta lisainfot, siis vastan meeleldi telefonil 5215143 või aadressil maarika@kuutsi.edu.ee 

 

Maarika Niidumaa

direktor


 

 

 

uusleht.png
bottom of page