roheline kool.png

 

************************

Eelmine nädal oli VÕRU KEELE nädal. Meie koolist osales neli õpilast piirkondlikul võrukeelsete palade ettelugemise võistlusel.

Oma vanusegrupis sai esikoha Aleksandra Lepp. Aale Lindenberg pälvis Võru Instituudi eripreemia.

 

Piirkondlikul lugemisvõistlusel osaleid ka Kermo Kasuk ja Elpida Marie Giannakaina. Piirkondlikule lugemisvõistlusele eelnes koolisisene võistlus, kus osalesid veel Kertu Talomees, Isabell Võsu ja Martin Kond. Koolisisesel ettelugemisel valiski hindamiskogu välja parimad lugejad piirkondlikku vooru. Õpilasi juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. 

************************

PSÜHHOLOOGI JA LOGOPEEDI TUGI MÕNISTE KOOLIS

Alates käesolevast õppeaastast on töötab Rõuge Koostöökeskus, mis pakub erinevaid tugiteenuseid koolidele, õpilastele ja nende vanematele.

 

Rõuge Koostöökeskuse psühholoog Laivi Org on Mõniste Kooli ja lasteaia päralt neljapäeviti kella 9-st 14-ni.  Õpilased ja lapsevanemad saavad psühholoogiga aja kokku leppida. Kui kool suunab õpilase psühholoogi vastuvõtule, siis toimub see vanemaga kokkuleppel. Samas või õpilane pöörduda ka ise, kooli ja vanema teadmata. Kontakt: laivi@rauge.ee

 

Rõuge Koostöökeskuse eripedagoog Moonika Haili teenindab reedeti Mõniste ja Varstu lasteaeda. Päevad (millal Mõnistes, millal Varstus) on kokku lepitud lasteaia personaliga. Kontakt: moonika@rauge.ee

*************************

5. juunil käisid õpetajad Kaie Kirch, Heli Esko ja majandusjuhataja Merike Ruven pealinnas vastu võtmas kooli jaoks tähtsat tunnustust.

Saime tunnustuse Rohelise Koolina. Koolile anti üle Rohelise Kooli lipp, mille võime nüüd heisata sümboliseerimaks seda, et oleme keskkonnahoidlikku maailmavaadet ja tegevusi elluviiv kool. Rohelise Kooli algatuse tegevusi koordineerib ja juhib õpetaja Kaie. 

Meil toimetab ka nn roheliste initsiatiivgrupp, kes on sel aastal õpetaja Kaie juhendamisel ja kogu kooliperet kaasates korraldanud

erinevaid põnevaid sündmusi ja rakendanud loodust säästvaid tegevusi. Kuuldavasti on vahvaid mõtteid ka tulevaks õppeaastaks.

*************************

Peotantsust Mõniste Koolis

 

Mai lõpus toimus koolisisene peotantsuvõistlus. Võistluse korraldas ja viis läbi tantsuõpetaja Reno Olle. Teda aitasid õpetaja Virve Tamm,

võistluse kohtunikud ja võistluse sekretär. Iga võistluspaar sai numbri. Kohtunikud hindasid võistlejaid peotantsuvõistlustel kasutatava süsteemi järgi. Võistlustest võtsid osa lasteaia lapsed ja õpilased, kes õppeaasta jooksul said õppida peotantse õpetaja Reno juhendamisel. Tütarlapsed, kellel polnud partnerit, said sel aastal osaleda võistlusel partnerita ehk printsessitantsu kategoorias. Kes võistlusel osales, see kindlasti märkas, et peotantsusammude õppimisega koos omandavad lapsed erinevaid olulisi oskusi, nagu näiteks partneriga arvestamine, viisakas suhtlemine, rühi hoidmine, muusika kuulamine jne.  Sel aastal saavutasid I koha Romet Adamson ja Kertu Talomees.  Teisele Imre Puusalu ja Aale Lindenberg, kolmanda koha saavutasid Mairold Henning (lasteaiast) ja Elpida Maria Giannakaina. Printsessitantsus saavutas esimese koha Elise-Viktorija Meeks, teise koha Keisi Meeks, kolmanda koha Katariina Mõttus lasteaiast. Medalid said kaela kõik lapsed. Kahtlemata, olid võitjateks kõik lapsed, sest olulisim võit on ju ikkagi peotantsuoskus ja kõik sellega kaasnev.

 

Tulevast sügisest jätkame koostööd suurepärase tantsuõpetaja Reno Ollega. Meie peotantsutundidesse on oodatud ka teised piirkonna lapsed. Tunnid hakkavad toimuma jätkuvalt teisipäeviti. Kui soovite täpsemat infot, võite helistada 5215143.  Rõuge valla lastele on peotantsutunnid tasuta. Sügavama peotantsuhuvi korral on võimalik käia lisaks peotantsutundides õpetaja Reno juures Võrus.

*******************************

Riiklikul ajalooalaste uurimistööde võistlusel pälvis Karl Theodor Grigor raamatupreemia ja Eesti Vabariigi presidendi tänukirja.

Tänukirja presidendilt pälvis ka teda juhendanud õpetaja Asta Pazuhanitš.

 

Kokku laekus sel aastal 63 uurimistööd.

 

Palju õnne Karl Theodorile ja juhendaja õp. Asta Pazuhanitšile!

********************************

Olümpiaadi „Ütski tark ei sata taivast“ parimad:

3. koht - Dimitra Giannakaina (õp Asta Pazuhanitš) – 28,5 punkti
4. koht - Karl Theodor Grigor (õp Asta Pazuhanitš) – 28 punkti

Olümpiaadil võistlevad 8. ja 11. klasside õpilased. Eeltoodu ongi 8. klasside arvestuse parimad.

Kokku oli võimalik saada 55 punkti.

********************************

 

 

KEAT Mõniste Koolis

Kevadpoolaastal toimuvad 5. - 7. klasside õpilastele loengud algatuse KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) raames.

 

Juba on toimunud loengud Küberturvalisus ja  Erinevad hädaolukorrad. Loengud viisid läbi Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna politseinik ning Päästeameti Lõuna päästekeskuse spetsialist.

 

Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul.

Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

 

Projekti I-etapp koosneb Pääste, Politsei, Kaitseliidu ja Punase Risti loengutest Võru maakonna 6. klasside õpilastele ning Maanteeameti koolitusest õpetajatele. Koolitused toimuvad perioodil jaanuar – aprill 2019.

KEAT programmi tegevusi Mõniste Koolis koordineerib õpetaja Kaie.

******************************************

 

Mõniste Kool otsib oma meeskonda LOGOPEEDI (0,6 ametikohta)

Soovitav tööleasumise aeg esimesel võimalusel

Kandideerimiseks võtta ühendust maarika@kuutsi.edu.ee.

Lisainfot saab tel: 521 5143.

 

Kandidaadilt ootame:

  • erialast ettevalmistust (eriala võib olla omandamisel)

  • head suhtlemis- ja koostööoskust

 

Omalt poolt pakume:

  • innustavat ja toetavat töökeskkonda

  • eneseteostuse ja –arengu võimalusi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now