President õpilastega kohtumas.jpg

Sündmusi mais, juunis:

4. - 6 mai matemaatikahuviliste laager Nõiariigis. Juhendab, õpilastega kaasas õp Ene.

6. mail lasteaia emadepäev liikluslinnas Urvastes.

6. mail kl 11.10 (neljanda tunni ajal) koolisisene A. Adsonile pühendatud võrukeelne luulelugemisvõistlus. Korraldab õp Asta. Kitmiskogo: raamatukogujuhataja Helgi, eesti keele õp Kadi, direktor Maarika, muuseumi esindaja. Muusikaline osa õp Külli.

6. mail Varstu-Mõniste piirkonna emadepäeva kontsert Varstu kultuurimajas kl 15.00. Korraldab Kadri Laube. Esinevad: lauludega, tantsuga I - V klasside õpilased õp Külli juhendamisel, Muusikapesa õpilased. Proov kl 13.30. Buss Varstusse kl 13.50. Heliproov Varstus.

10. mail osaletakse maakondlikul maastikuteatejooksul. Kaasas õp Virve.

11. mai algusega kl 9.00 PISA test.

12. mail osaletakse A. Adsoni luulevõistlusel Sännas. Õp Astaga lähevad kaasa koolisisesel võistlusel valitud neli parimat luulelugejat.

13. mail Lasteaia koolieelikute ohutuspäev Võrus 12.00 - 14.00, väljasõit 11.15. 

 

18. mail kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused. Juhendab ja innustab õp Virve.

20. mail tutipäev

21. mail Rõuge valla laulu- ja tantsupidu Mõniste rahvamaja välilaval. esinevad Muusikapesaõpilased, laululapsed.

27. mai Mõniste lasteaia lõpupidu.

27. mail Mõniste Noorkotkaste ja Kodutütarde rühma 25. aastapäev Mõniste rahvamajas.

30. mail eesti keele eksam. 

30. mail toimub I - VI klasside õppekäik Peipsi - Värska kanti. Väljasõit kooli juurest kl. 8.15.

31. mail lasteaia maakondliku peo peaproov Võrus.

1. juunil lasteaia maakondlik pidu "Võrumaa lasteaiad 105" Võrus. 

6. juunil matemaatika eksam

6. juunil toimub I - VIII klasside matk Karisööti.

7. - 8. juunil VII - IX klasside ekskursioon Saaremaale. Kaasas õp Kaie, õp Virve, õp Külli.

9. juunil IV - VIII klasside õppekäik Peipsi äärde. KIK toel läbitakse keskkonnahariduslik õppeprogramm RMK Kauksi puhkekeskuses. Tagasiteel külastatakse Alatskivi lossi.

10. juunil õppeaasta lõpetamise aktus KOOS LAPSEVANEMATEGA. Sellesse päeva mahutame koolisisese peotantsuvõistluse, Muusikapesa õpilaste esinemise, ülevaate kooliaastast ja õpilaste tunnustamise.

 

14. juunil 9. klassi valikeksam

18. juunil kl 13.00 LÕPUPIDU rahvamajas.

 

.

 

roheline kool.png