President õpilastega kohtumas.jpg

 

*******************************************

TESTIDE KATSETAMINE

 

Mõniste Kool koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Haridus- ja Noorteametiga (HARNO) aitab kaasa riiklikul tasemel tasemetööde väljatöötamisele. Osaleme testide katsetamisel.

 

Proovitestid on järgmised:

• Eesti keel, 7. klass (aprilli teine pool)

• Loodusõpetus, 4. klass (15.-16. märts)

• Loodusvaldkond, 7. klass (17.-19. märts)

Täpsema informatsiooni katsetuse aja ja tingimuste kohta saame kuu aega enne testi toimumist. On ka öeldud, et kuna tegemist on testide arendustega, siis võib tegelik toimumise aeg erineda planeeritust.

 

Testide katsetamisel osalemine annab meile tagasisidet selle kohta, kuidas meie lapsed testide tegemisega (mis on elektoonilised) hakkama saavad ning sellest lähtuvalt planeerime edasist õppetööd. Samuti saavad lapsed kogemuse. Testide eest hindeid ei panda. Nende eesmärk ongi anda tagasisidet nii meile kui testide väljatöötajatele.

Riiklikke tasemetöid kevadel ei toimu.

*******************************

Rõuge Vallavalitsuse suunised õppetöö korraldamisel seoses COVID-19 viiruse levikuga:

• Haigena ja COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb viivitamatult jääda koju.

• Haigusnähtudega õpilane, lasteaialaps, õpetaja, kooli töötaja jääb koju.

• Kui haridusasutuses saab COVID-19 diagnoos kinnituse, siis järgitakse Terviseameti juhiseid. vajadusel rakendatakse osalist või täielikku distantsõpet.

• Positiivse diagnoosi kinnituse puhul töötab haridus- ja kultuuriosakond koostöös haridusasutuse juhiga välja täpsemad juhised, mis puudutavad kooli või lasteaia töö ümberkorraldamist.

• Haridusasutused on varustatud digitaalsete termomeetritega. Haigusnähtude ilmnemisel või kahtlusel saavad töötajad mõõta lapse temperatuuri.

• Haigusnähtude ilmnemisel keset päeva korraldatakse lapsele teistest eraldi õdus äraolemine, teavitatakse lapsevanemat, kes toimetab lapse esimesel võimalusel koju.

• Koolis on olemas isikukaitsevahendid (kindad, maskid, desinfitseerimisvahendid).

• Kätepesu toimub regulaarselt, sissepääsude juures ja tualettides juures on loodud võimalusi käte desinifitseerimiseks.

• Toimub igapäevane pindade desinifitseerimine, ruumide tuulutamine, kontaktide hajutamine kogunemistel siseruumides.

• Viiruseleviku suurenemisel rakendavad lasteaiad kevadel kehtestatud ettevaatusabinõusid.

 

roheline kool.png