Lasteaias töötab kaks liitrühma - noorem ja vanem liitrühm. Käesoleval aastal on rühmades kokku 31 last. Lasteaia lastega tegelevad igapäevaselt kaks õpetajat, kaks õpetaja abi, üks abitööline. Lasteaia lastele õpetab laulmist kooli muusika õpetaja ja kehalist liikumist vanemale rühmale korra nädalas kooli kehalise kasvatuse õpetaja. Samuti saavad lasteaia lapsed ühe Muusikapesa rütmikatunni nädalas. Vanema rühma lastele toimub nädalas ka peotantsutund. Kõigil lasteaialastel on võimalik minna õppima Muusikapessa, mis asub samas majas.

 

Koos koolilastega mitmed kooli üritused. Näiteks käiakse koos matkadel. Meie lasteaia lapsed käivad väga palju looduses: sügisel ja kevadel matkamas, talvel kelgutamas. Sageli käiakse kodukandi erinevates taludes talupidamist uudistamas ning oma vallas asuvas koduloomuuseumis iga-aastastel temaatilistel päevadel. Kaks-kolm korda aastas toimuvad teatrikülastused. Pikaajaliseks traditsiooniks on kujunenud lasteaia lõpupidu, kui peale esimeste tähtsate tunnistuste saamist toimub lasteaia töötajate, vanemate ja laste ühisekskursioon Munamäele ja Ööbikuorgu.

Lasteaia tegemisi kajastatakse ka Mõniste Kooli Facebooki lehel:

https://www.facebook.com/MonisteKool