Novembris:

4. - 8. novembril oli VÕRU KEELE NÄDAL. Meie koolist osales neli õpilast piirkondlikul võrukeelsete palade ettelugemise võistlusel Põlvas. Oma vanusegrupis sai esikoha Aleksandra Lepp. Aale Lindenberg pälvis Võru Instituudi eripreemia. Piirkondlikul lugemisvõistlusel osaleid ka Kermo Kasuk ja Elpida Marie Giannakaina. Piirkondlikule lugemisvõistlusele eelnes koolisisene võistlus, kus osalesid veel Kertu Talomees, Isabell Võsu ja Martin Kond. Koolisisesel ettelugemisel valiski hindamiskogu välja parimad lugejad piirkondlikku vooru. Õpilasi juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš.

Oktoobris:

28. - 29. okt osales koolijuht Slovakkias rahvusvahelisel koostöökohtumisel, mis toimus Erasmus+ projekti ZAKATHON raames. Projekti tegevustesse on kaasatud erinevad noorte arendamisele suunatud asutused, organisatsioonid ning koolid Eestist, Slovakkiast ja Itaaliast. Projekti üldisteks eesmärkideks on jagada ja koguda head praktikat, et mõista paremini ettevõtluse valdkonnas toimuvat eesmärgiga toetada noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet. Projekti käigus luuakse noortega töötavate erinevate asutuste inimeste ühist arusaama. Ühise arusaama baasilt viiakse ellu tegevusi, mis aitavad tõsta noorte ettevõtlikkust, sh arendada ettevõtlusjulgust. Lisaks rahvusvahelistele kohtumistele toimuvad tegevused noortega kohapeal, 

Koolivaheajal toimus Wana WõromaaWunkorkestri pillilaager ja Reet Laube ning Signe Kylloneni akordionikontsert.

14. - 18. oktoobril oli JÄÄTMENÄDAL. Kogu nädala vältel seostati teemat erinevates ainetundides. Vahetundides said õpilased voltida origamit taaskasutatavast materjalist. Toimus jäätmeteemalised esitlused kogu koolile Teisipäeval käidi kogu kooliga õppekäigul Räpinas: Räpina Paberivabrikus ja Loomemajas, läbiti jäätmeprogramm Räpina Keskkonnamajas ja külastati ettevõtet Verioratsunft.

 

16. okt toimus lastevanemate üldkoosolek.

 

17. okt anti kooli esindusele Paides toimunud Haridusfestivalil üle Ettevõtliku kooli lipp ja baastaseme tunnistus. Mõniste Kool viis eelnevalt läbi ettevõtlike koolide metoodika järgi enesehindamise, millest tulenevalt anti koolile ettevõtliku kooli sertifikaat. 

 

18. okt toimus traditsiooniline jooks ümber kooli.

 

Lasteaia vanema rühma ja algklasside lapsed käisid keskkonnahariduslikul õppekäigul Pokumaal. Õppekäiku toetas KIK. Läbiti keskkonnahariduslik õppeprogramm "Saame Pokudega sõbraks". 

10. okt toimus õpetajatele ühiskoolitus ja õpilastel oli teistmoodi koolipäev. Käidi rahvamajas  vaatamas Eesti Tantusuakadeemia tantsutrupi etendust "Mahlad välja".

9. okt käisid poisid Viljandis jalgpalli vabariiklikel rahvaliiga finaalvõistlustel, kus jäid jagama 9.- 10. kohta. Juhendas õp Virve Tamm.

4. okt tähistati koolis õpetajate päeva. Traditsiooniliselt korraldas selle õpetajatele 9. klass. Õpilastele andsid tunde 9. klassi õpilased. Õpetajatele toimusid samal ajal vana aja koolitunnid Mõniste Muuseumis, kus õpiti ilukirja, rehkendamist, hümni tsaari kiituseks ja muidugi kuulekust. Rahvamajja oli õpetajatele kaetud pannkoogilaud. 

2. okt osaleti orienteerumise meistrivõistlustel Haanjas Veemäel.

Septembris:

23. - 27 sept oli Mõniste Koolis SPORDINÄDAL, kus iga päev toimusid lisaks kehalise kasvatuse tundidele erinevad sportlikud tegevused. Spordinädal avati esmaspäeval liikumismängudega vahetunnis ja lõpetati reedese orienteerumisvõistlusega. Kolmapäeval võeti osa koolinoorte maakondlikest murdmaajooksuvõistlustest, kus Lisette Must saavutas III koha. Juhendas õpetaja Virve Tamm. 

26. sept osales õpetaja Asta nelja õpilasega Võrus Stedingu majas toimunud keeltekohvikus. Oli meeleolukas pealelõuna, kus lapsed said kuulda erinevate maailma keelte kõla ja ise hääldamist järgi proovida.

 

27. sept oli koolis õunapäev, mis oli täiesti teismoodi koolipäev. Õpilased läbisid gruppides erinevaid tegevusi, mille keskmes oli õuna temaatika. Degusteeriti  õunasorte, meisterdati, esitleti ja kuulati slaidiettekandeid, tehti erinevaid rühmatöid ja fruktodisaini. Korraldasid õp Heli ja õp Kaie. Töötube õunapäeval viisid läbi kõik õpetajad. 

 

17. sept osaleti poiste maakondlikel jalgpallivõistlustel.

16. sept külastas Mõniste Kooli president Kersti Kaljulaid. Presidendi sooviks oli kohtuda kevadel "Rohelise kooli lipu" sertifikaadi saanud Mõniste Kooli initsiatiivgrupi ehk "Mõniste Kooli rohelistega". Peale vestlusringi tervitati presidenti koolipere poolt fuajees väikese etteastega laululastelt, võru keele õppijatelt ja peotantsuõpilastelt, misjärel oli õpilastel võimalik küsida presidendilt küsimusi. Seejärel tutvus president lasteaiaga ning Mõniste Kooli Muusikapesa tegevustega. Pilte presidendi külaskäigust saab näha kooli Facebooki lehelt. 

 

18. sept osaleti Kodutütarde ja Noorkotkaste orienteerumisvõistlusel.

19 sept osales koolijuht Haridus- ja teadusministeeriumis hariduse strateegia 2035 töörühma arutelul ja reedel Lõuna-Eesti piirkonna hariduse valdkonna arutelupäeval Urvaste koolis.

20. sept võttis Mõniste Kool osa maailmakoristuspäevast. Õpilased ja õpetajad koristasid kooliteeääri. 

Kooliaastat alustati 2. septembril piduliku aktusega koolimaja fuajees.

*************************************

 

 

2018/2019 õa

6. - 12.mail:

Riiklikul ajalooalaste uurimistööde võistlusel pälvis Karl Theodor Grigor raamatupreemia ja Eesti Vabariigi presidendi tänukirja. Tänukirja presidendilt pälvis ka teda juhendanud õpetaja Asta Pazuhanitš.

Kolmapäeval võeti osa Mehkamaa teatriõhtust, kus esineti õpetaja Asta Pazuhanitši juhendamisel võrukeelse näitemänguga. Näitlesid: Laura, Siret, Martin, Helar, Oliver, Indrek, Kermo ja Karl Theodor. Viienda klassi õpilased korraldasid õpetaja Kaie juhendamisel ja lastevanemate toel teatrikohviku.

 

Neljapäeval toimusid Mõniste Kooli mõlemale koosmängurühmale Muusikapesas töötoad, mille viis läbi Prantsusmaalt pärit muusik Florent Coubard. Esimesele koosmängurühmale näitas Florent pille, võttis lahti ühe lõõtspilli ja rääkis selle tööpõhimõttest, mängis prantsuse rahvamuusikat ning õpetas kaks Prantsusmaa rahvatantsu. Elevust tekitas eriti see osa töötoast, kui lapsed said ise erinevaid pille proovida. Teisele koosmängurühmale õpetas Florent ühe Kesk-Prantsusmaalt pärit loo.

.

Neljapäeval osaleti õpetaja Virve Tamme eestvedamisel maakondlikul heategevusjooksul.

Neljapäeval tunnustati Sännas käesoleva aasta võrukeelsete kirjatööde võistluse "Mino Võromaa" parimaid töid.

1.-3. klasside vanuserühmas saavutas Elpida- Maria Giannakaina I - II koha (jäi jagama kohta ühe Osula kooli poisiga) ja Aale Lindenberg III - IV koha (jäi kohta jagama ühe Peedu kooli poisiga).

4. - 6. klasside vanuserühmas saavutas Angelos-Tepo Giannakainas III - IV koha (jäi kohta jagama ühe Haanja kooli tüdrukuga). Kokku osales võistlusel 47 last ja noort ja esitati 51 tööd. Juhendasid õpetaja Asta Pazuhanitš ja õpetaja Ene Laube.

Võru keele olümpiaadil "Ütski tark ei sata taivast" saavutas Dimitra Giannakaina 3. koha. Juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. 

Reedel esinesid laululapsed õpetaja Külli juhendamisel Harglas emadepäevale pühendatud peol. Kaasa aitasid Krista Länik ja õpetaja Heli Esko.

Reedel toimus lasteaias piknik koos emadega. 

Mõniste Kooli II klass osaleb õpetaja Heli juhendamisel Räpina Aianduskooli"Tomatiprojektis" ja sai taaskasutatatvatest materjalidest kausside meisterdamise võitlusel II koha. 

29. aprillil - 5. mail:

Teisipäeval käidi algatuse "Aitan lapsi kinno" raames Kandles kinos vaatamas filmi Ott Tänakust. 2. - 4. mail käisid vanemate klasside õpilased ekskursioonil Palangal. Kaasas olid klassijuhatajad õp Marin ja õp Ene. 

 

22 - 27. aprillil oli koolivaheaeg.

Koolivaheajal said kokku noorkotkad ja kodutütred ning õpetaja Heli juhendamisel omandati olulisi oskusi. 

 

15. - 21. aprillil:

Neljapäeval osaleti võrikeelsel näitemängupäeval, kus Mõniste Kooli näitlejad õpetaja Asta Pazuhanitši juhendamisel pälvisid parima trupi tiitli. Eriauhinna pälvis Karl Theodor Grigor. 

 

8. - 14. aprillil:

Esmaspäeval toimusid lasteaialastele ja õpilastele esmaabitunnid, mille viis läbi Riina Paat. Reedel toimus 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine. Kõik loovtööd kaitsti edukalt. Oli väga erinevaid töid  - näiteks ERMi makett koos teoreetilise uurimustööga, vanaisa sõjaaegsete kirjade põhjal koostatud töö, ise ehitatud võrr, rahvapillilaagri ainetel õmmeldud lapitekk, kleit koos moeajaloo ülevaatega, töö enese arengu järgimisest läbi kehalise jõutreeningu, matemaatiline mäng jt. 

 

1. - 5. aprillil:

Esmaspäeval osalesid vanemate klasside õpilase Märt Treieri riskikäitumise ennetamise koolitusel, mis seekord toimus Rõuge koolis. Teisipäeval toimus 1. ja 3. klassi õpilastele veeohutusloeng. Neljapäev oli uurimusliku õppe päev. Lapsed lahendasid õppeülesandeid kodus. Õpetajatel oli koolituspäev. Reedel esinesid muusikapesa õpilased, kes kuuluvad Wana Wõromaa Wunkorkestrisse, Viluste põhikoolis. Reedel oli 8. klassi loovtööde esitamise tähtaeg. Kõik loovtööd esitati õigeks ajaks. Nädalavahetusel toimus koolimajas Noorkotkaste ja Kodutütarde osaoskuste rühmasisene laager, mille viis läbi õpetaja ja rühmajuht Heli.

 

25 - 29. märtsil:

Mõniste Kooli II klass pälvis tunnustuse sisuka uurimustöö eest ja pääses Linnusõbra projekti finaali. Käesoleva nädala jooksul koostati linnusõbra projekti kolmanda ülesandena õpilaste ühistööna värviraamat.

Neljapäeval toimus koolisisene jaögpallivõistlus. Jalgpallivõistluse korraldas üks 8. klassi õpilane loovtöö praktilise osana. Koolijuht osales neljapäeval Tallinnas HTM korraldatud õppekava uuenduste arutelul.

 

Reedel asetati seoses 70. aasta möödumisega märtsiküüditamisest mälestusküünlad Hävinud Kodu mälestusmärgi juurde ja mälestuskivide ette rahvamaja juures. Õpetaja Asta rääkis, mida küüditamine tähendas ja kuidas see selle kandi elu muutis. Käidi vaatamas kunagist kitsarööpmelise raudtee asukohta Mehkal. Kuigi seda raudteedpidi küüditatutega vagunid ei veerenud, räägiti raudteest kui sümbolist. Koolimajas näitas õpetaja Asta õpilastele kaardil, kuidas raudtee kulges ja kuhu küüditatuid viidi. Ühe küüditatu mälestused luges Alfred Käärmani kirjapandu järgi õpilastele ette Romet Pazuhanits. Õpilased lugesid Lydia Koidula luuletusi. 

Kogu nädala jooksul said õpilased osa võtta matetalgutest.

18. - 24. märtsil:

Mõniste Kool võttis osa algatusest "Mitmekülgne tervislikku toitumist edendav koolitussari", mille raames korraldati "Tervisliku toidu nädal". Esmaspäeval toimusid loengud mitmekülgse tervisliku toitumise teemal  koos köögi- ja puuviljade maitsmisega. Loengud toimusid erinevate lasteaias ja koolis kooliastmete kaupa. Teisipäeval ja kolmapäeval käsitleti nädala teemat "Mitmekülgne tervislik toitumine" erinevates ainetundides ja pandi üles väike näitust sellest, kuidas tunnis käsitletu ka väljundi sai. Neljapäeval tegi koolilõuna koos kooli kokkadega Markus Mekk, kes tegi vahelduseks tavapärasele koolitoidule toite erinevatest taimsetest komponentidest. Pärast said lapsed neid süüa ja arvamust avaldada. Tegevused seotati õppetöös ka Rohelise Kooli algatusega. Lastele anti nädala lõpus juhiseid tervislikuks toitumiseks (sh TAI soovitatud toidupüramiid). Mõniste Kooli Rohelised koos õpetaja Kaiega ja majandusjuhataja Merikesega koostasid infolehe, kus selgitati kooli meenüü koostamisele kehtestatud nõudeid ja tervisliku toitumise põhimõtteid. Infoleht jagati kõigile õpilastele. 

19. märtsil võisteldi saalihoki vabariiklikel võistlustel, kus Mõniste Kooli tüdrukute võistkond saavutas I koha. Poisid saavutasid sel korral vabariiklikel võistlustel 5. koha. Juhendas õpetaja Virve Tamm. 
Võistkonda kuulusid Mariliis Must, Dimitra Giannakaina, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo, Lisette Must. 
Poiste võistkonda kuulusid Janmar Torn, Rando Raimla, Helar Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi, Joonas Udsu, Vilmar Mursal. Poiste võistkonda kuulub ka Richard Lepp, kes ei saanud kahjuks vigastuse tõttu võistlustel osaleda. Eelmisel aastal oli Janmar vigastusega kõrval.

21. märtsil võeti osa ülemaailmsest matemaatikavõistlusest Känguru.

Nädalavahetusel toimus meie koolis piirkondlik Noorkotkaste ja Kodutütarde laager. Toimusid osaoskuste võistlused. Meie kooli poolt osales laagri korraldamisel rühmajuht Heli. 

 

 

11. - 17. märtsil:

Kolmapäeval käisid 8. ja 9. klasside õpilased õppekäigul Väimela ja Tartu kutsehariduskeskustes tutvumas edasiõppimise võimalustega. Ühtlasi käidi ka saabuvat emakeelepäeva silmas pidades FR, R: Kreutzwaldi muuseumis. Õppekäigu korraldasid õp Marin ja õp Ene. 5. - 7. klasside õpilastele toimus kolmapäeval algatuse KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) raames Kaitseliidu korraldatud loeng. Reedel lõppes koolis II trimester ning tunnustati tublisid õppijaid. Algklasside õpilased osalesid reedel Võrus "Tähelepanu! Start" maakondlikel võistlustel. Reedel anti Wana Wõromaa Wunkorkestriga, mille koosseisu kuuluvad ka Mõniste Kooli Muusikapesa õpilased, kontserdid Kääpa hooldekeskuses ning Pikakannu ja Kääpa koolides. 

 

4. - 10 märtsil: 

Esmaspäeval käisid vanemate klasside õpilased kinos vaatamas filmi "Tõde ja õigus". Teisipäeval peeti peale tunde vastlapäeva. Kuigi ilm oli heitlik, sai lastud vastlaliug, võisteldud pallimängus ja köieveos. Lõunaks söödi oasuppi ja peale jõukatsumisi sai igaüks vastlakukli. Vastlapäeva korraldas traditsiooniliselt 9. klass koos klassijuhatajaga. Kolmapäeval osaleti õpetaja Virve juhendamisel Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise võistlustel Haanjas. Meie koolist tegid parima tulemuse Andra Alliksoo (10. koht), Anett Kaupmees (12. koht) oma vanusegrupis, Eliisa Taal (10. koht), Mariliis Must (11. koht) oma vanusegrupis. Kolmapäeval võeti õpetaja Asta juhendamisel osa võro keele olümpiaadist. Reedel toimus koolipäeva lõpus Wana Wõromaa Wunkorkestri kontsert, mille koosseisus mängivad ka Mõniste Kooli Muusikapesa õpilased. Wana Wõromaa Wunkorkester andis kontserdid ka Maksimarketis ja Taheva sanatooriumis. Orkestri tegemisi juhatab Kadri Laube ning õpetavad lisaks temale ka Kadri Lepasson ja Ott Kaasik. 

 

25. veebruaril - 3. märtsil oli koolivaheaeg.

 

18. - 24. veebruaril:

Nädala kooli- ja lasteaiaelu tegemised olid inspireeritud Eesti Vabariigi aastapäevast. Neljapäeval tähistati Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva kontserdiga rahvamajas. Esineti peotantsu, õpetaja Külli õpetatud tansu ja lauludega, õpetaja Asta õpetatud võrukeelsete luuletustega ja lasteaia õpetajate Siiri ja Anne õpetatud laulu- ja tantsulugudega. 

 

Mõniste Kooli “Rohelised”  korraldasid 13. veebruaril “Sooja kampsuni päeva”.

Alates aastast 2005, korraldatakse Euroopas, Belgia algatusel, “Sooja kampsuni päeva”. Selle päeva mõte oli meelde tuletada, et globaalset soojenemist aitab pidurdada meie säästlikum energia tarbimine. Selleks on palju võimalusi: kanna kampsunit, selle asemel, et tuba liiga soojaks kütta; eelista kohalikku toitu, kasuta rohkem jalgratast, ära jäta seadmeid ootereziimile jne. Sooja kampsuni päeval keerati kooli küttekraade väiksemaks ning tuldi  kooli soojades kampsunites ja sokkides. Selgitati välja stiilsemad kampsud-sokid! Ülekoolilisel kultuurhommikul räägiti globaalsest soojenemisest ja selle pidurdamide võimalustest. Vahetundides osaleti liikumismängudes ja selgitati välja keskkonnateadlikumad õpilased.

     

Jaanuaris viisid Mõniste Kooli "Rohelised" õpilaste hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada koolitoidud, mida kõige vähem süüakse. Kõige vähem punkte saanud toidud tahetakse asendada uutega. Selleks kuuluti välja retseptivõistlus. Retseptid võistlesid 4 kategoorias: 1) parim kalatoit; 2) parim supp; 3) parim köögiviljatoit; 4) lihtsalt üks hea toit koolimenüüsse. 

"Roheliste" tegevusi juhendab õpetaja Kaie.

 

 

11. - 17. veebruaril:

Sel nädalal toimusid nii poiste kui tüdrukute saalihokivõistlused. Mõlemad võistkonnad ei lasknud lüüa endale ühtki väravat ja tulid maakonna meistriteks. Õpilasi juhendas õpetaja Virve Tamm. Tüdrukute võistkonnas mängisid: Mariliis Must, Dimitra Giannakaina, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo, Lisette Must. Poiste võistkonda kuulusid: Richard Lepp, Janmar Torn, Rando Raimla, Helar Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi, Joonas Udsu, Vilmar Mursal. Reedel tähistati koolis sõbrapäeva, mille korraldas õpilasesindus. Lasteaialapsed käisid sõbrapäeva puhul lustimas Pätu mängutoas Võrus. Hargla piirkonna eestvedamisel toimus taas "Suur klassiõhtu". Seekord saadi kokku Mõniste rahvamajas. 

 

4.  - 10. veebruaril:

Kolmapäeval olid lasteaias Kagu-Eesti Rajaleidja Keskuse spetsialistid. Õhtupoolikul toimud 9. klassi lapsevanemate koosolek. Neljapäeval alustas kooli muusikapesas taas tööd õpetaja Ott Kaasik. Neljapäeval osaleti maakondlikel sisekergejõustiku võistlustel. 

Neljapäeval toimus kooli hoolekogu. Arutati eelarve küsimusi ja tehti sellest lähtuvalt ettepanekuid vallavalitsusele. Päevakorras oli ka lasteaia turvalisuse tegevuskava. Nädalavahetusel toimus koolimajas heade koostööpartnerite Playtech laager. Laagri korraldas ja viis läbi infojuht Kristo Hainsoo. 

Toimusid 5. - 7. klasside õpilastele loengud algatuse KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) raames. Teisipäeval toimus õpilastele loeng teemal "Küberturvalisus" ja reedel teemal "Erinevad hädaolukorrad" Loengud viisid läbi Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna politseinik ning Päästeameti Lõuna päästekeskuse spetsialist. Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul. Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda. Projekti I-etapp koosneb Pääste, Politsei, Kaitseliidu ja Punase Risti loengutest Võru maakonna 6. klasside õpilastele ning Maanteeameti koolitusest õpetajatele. Koolitused toimuvad perioodil jaanuar – aprill 2019.  KEAT tegevusi Mõniste Koolis koordineerib õpetaja Kaie.

28. jaanuaril - 1. veebruaril:

 

Kolmapäeval toimus kõigi kooli töötajate arutelu- ja koostööõhtu. Neljapäeval saavutas Mõniste Kooli võistkond maakondlikel rahvastepallivõistlustel kolmanda koha. Neljapäeval osalesid 6.- 9. klasside õpilased Valgas Paju lahingu ja Valga vabastamise 100. aastapäeva tähistamisel. Nähti soomusrongi ja Valga vabastamise näidislahingut.

 

21. - 27. jaanuaril:

Teisipäeval käisid algatuse Koolikontsert raames külas Vladislav Koržets (kes rääkis enda kirjutatud lugusid) ja Tõnu Timm (kes laulis, mängis kitarri ja tutvustas-mängis havai kitarri). Kontserdi toimumist toetas B. G. Forseliuse Selts.

 

14. - 20. jaanuaril

Esmaspäeval lõppes nädalane õpilasvahetus, mille käigus õppis Mõniste Koolis ühe nädala jooksul 7. klassi õpilane Hummuli Põhikoolist. Teisipäeval ja neljapäeval osaleti maakondlikel saalijalgpalli võistlustel. Neljapäeval käisid koolis Muusikapesa tegemistega tutvumas vallavolikogu külaelukomisjoni ja kultuurikomisjoni liikmed. 

 

 

7. - 13. jaanuaril:

Kooli tuli vahetusõpilane. Karl Theodor Grigor osales õpetaja Marin Kuslapi juhendamisel inglise keele olümpiaadil. 

 

Koolivaheajal:

Koolivaheajal toimusid saalihoki treeningud. Lasteaed oli tööpäevadel avatud. 5. jaanuaril käidi lastega Tallinnas vaatamas jääetendust ning külastati ka Maarjamaa Memoriaali, kus iga laps sai infot otsida oma represseeritud vanavanemate, sugulaste kohta. Koos asetati mälestusküünlad. 

17. - 21. detsembril:

Kolmapäeval viidi tervitused kooli poolt kohalikku hooldekodusse  ning kooli- ja lasteaialapsed esinesid hooldekodus jõulukontserdiga. Reedel peeti rahvamajas kooli jõulupidu. 

10. - 16. detsembril:

Esmaspäeval tähistati teist adventi. 9. klassile käis tundi andmas karjäärinõustaja. Näljapäeval käidi koolis külas Võrumaa Arenguagentuurist. Arutati edasise koostöö võimalusi. Neljapäeval toimus Mõniste Kooli Muusikapesa jõuluootuse kontsert. Juhendasid Muusikapesa õpetajad Kadri Laube, Meelika Hainsoo, Rolf Saarna, Reet Laube, Heli Esko ja Mare Visnapuu. Reedel oli lasteaia ja koduste mudilaste jõulupidu. 

 

3. - 7. detsembril: 

Esmaspäeval tähistati kultuurhommikuga I adventi. Karl Theodor Grigor osales õpetaja Marin Kuslapi juhendamisel inglise keele olümpiaadil. 

 

 

26. - 30. novembril: 

Teisipäeval osalesid 6 õpilast Tartus ERMi 22. võistujoonistamisel. Õpilasi juhendas õpetaja Heli Esko. Neljapäeval võtsid 17 õpilast osa Võru Spordikeskuses toimunud teatevõistluse "Tähelepanu, start!" I etapist. Juhendas õpetaja Virve Tamm. Reedel käis koolis  PRIA projektiga seoses kontroll. Kõik oli korras :) 

 

 

19. - 23. novembril:

 

Esmaspäeval toimusid 8. ja 9. klasside õpilastele kärjääriõppe tunnid karjäärinõustajaga. Kolmapäeval osalesid neli õpilast koos huvijuhiga "Lahedal koolipäeval" Tallinnas. Neljapäev oli ülekooliline teemapäev "Vähendame jäätmeid". Õpetaja Kaie koos õpilastega tegid ettekande prügi sorteerimisest ja taaskasutusest. Viidi läbi prügi näidissorteerimine. Õpilased demonstreerisid asju, mida nad olid taaskasutusele võtnud või taaskasutamiseks ümber kohandanud. Toimus ka väike moešou, kus demonstreeriti riiete taaskasutamist. Vanematele klassidele jätkusid tunnid prügi teemal. Temaatilisi tunde viisid läbi õpetaja Kaie, õpetaja Ene, õpetaja Marin ja spetsialist Keskkonnaametist. II klass oli harjutanud prügi sorteerimist nädala jooksul oma klassis. Reede hommikul korraldas II klass koos õpetaja Heliga ja õpetaja Külli abiga kadripäevale pühendatud kultuurhommiku. Võrreldi mardipäeva ja kadripäeva kombestikku. Tüdrukute võistkond (2. - 5. klass) osales koos õpetaja Virvega piirkondlikul rahvastepalli võistlustel. Reedel oli I trimestri lõpp ning tunnustati tublisid õpilasi. Ainult viitele õppisid sel trimestril Laura Parts ja Lisette Must.

 

12. - 17. novembril:

Teisipäeval osales koolijuht vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekul Missos, kus kiideti heaks Mõniste Kooli muudetud põhimäärus. Kolmapäeval 14. novembril tehti ajarännak vanas koolimajas. Rännati tagasi 92 aastat, sest just 14. novembril 1926 õnnistati sisse vana koolimaja II korrus. Sündmustest ja selle aja koolielust rääkis õpilastele endine direktor ja õpetaja Aili Paeglis. Tollase vallavolikogu otsust, ehitada koolimaja suuremaks, etendasid õpilased Karl Theodor Grigor, Helar Kond, Indrek Puusalu ja Kermo Kasuk. Ajarännakut ilmestasid Mõniste kandi kirjaniku Raimond Kolgi luuletused ja proosapalad. Kunagisi koolimälestusi vanas koolimajas õppimisest ja õpetamisest jagasid praegused õpetajad. Kauaaegsetele koolijuhtidele süütasid direktorite mälestuspingi juures küünla praegune koolijuht Maarika Niidumaa, endine direktor Aili Paeglis, õpilasesinduse president Anett Kaupmees ja asepresident Kaspar Kongo. Ajarännaku korraldas õpetaja Astale Pazuhanitš. Kolmapäeva pealelõunal osalesid IT huvilised õpetaja Ene Müürsepa juhendamisel Progetiigri õpilasüritusel Võrus. Vanemate klasside õpilastele käis külalistundi andmas Tagasi Kooli algatuse raames vanglajurist. Lasteaia vanema rühma lapsed käisid Võrus teatris vaatamas Rakvere teatri etendust. Neljapäeval käis algatuse Tunnen. Tean. Oskan raames lasteaias lastele rääkimas kohalik konstaabel. Neljapäeval osales direktor lasteaiajuhatajate nõupidamisel Võrus. Reedel osalsid nii poiste kui tüdrukute võistkonnad maakondlikel rahvastepalli võistlustel, kus tüdrukute võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid: Lisette Must, Siret Mägi, Annabel Hainsoo, Laura Parts, Sandra Vaiksaar, Kertu Talomees ja Elpida Maria Giannakaina. Juhendas õpetaja Virve Tamm.  Reedel osales direktor nõupidamisel kohalikus omavalitsuses.

5. - 10. novembril:

Koolis peeti võru keele nädalat. Kolmapäeval osalesid Aale Lindenberg, Martin Kond ja Indrek Puusalu võrukeelsel ettelugemispäeval Võrus. Neljapäeval osaleti Raimond Kolgi raamatu esitlusel Võru Kreutzwaldi muuseumis, kus esinesid Lisette Must, Laura Parts, Karl Theodor Grigor ja Marleen Länik. Õpilasi juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. Reedel toimus mardipäevale pühendatud kultuurhommik, mille viis läbi 6. klassi õpilased klassijuhataja Romet Pazuhanitšiga.

29. oktoobril - 2. novembril:

Teisipäeval toimus lastevanemate üldkoosolek. Hoolekogu esinaine Helen Puusalu andis ülevaate hoolekogu tööst. Direktor rääkis käesoleva õppeaasta prioriteetidest ja andis ülevaate üldpädevuste õpetamisest Mõniste Koolis käesoleval õppeaastal. Peale üldkoosolekuid lasteaias ja koolis toimusid klassikoosolekud. Reedel, hingedepäeval süüdati  koolimajas küünlad. 6. klassi õpilased rääkisid hingedepäeva kommetest. Lasteaialapsed käisid õppekäigul Hargla kirikus ja kalmistul. Õhtul süütati küünlad ka endiste õpetajate ja töötajate mälestuseks Hargla kalmistul.
 

 

22. - 26. oktoobril oli vaheaeg

 

15. - 19. oktoobril:

Esmaspäeval andis põneva loengu 8.-9. klassile Meelika Tamberg Töötukassast. Lasteaia vanem rühm käis orienteerumas Mõniste pargis. Teisipäeval käis lasteiaia noorem rühm Alaveski Loomapargis. Kolmapäeval käisid 5.-6. klassi õpilased õppematkal Luhasoos. Kaasas olid klassijuhatajad Kaie Kirch ja Romet Pazuhanitš. Neljapäeval käis kogu koolipere Varstu Kultuurikeskuse kinos vaatamas loodusfilmi "Tuulte tahutud maa". II klass külastas koos õpetaja Heli Eskoga Mõniste Päästekomandot. Toimus Võrumaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noortekogu, mille raames õpiti meeskonnatöö oskust Võru põgenemistoas. Mõniste rühma esindasid Anett Kaupmees ja Janar Põder. Mõniste Päästekomando käis liiklusohutuse projekti "Tean. Tunnen. Oskan" raames külas Mõniste lasteaial. Reede toimus juba 12. korda traditsiooniline jooks ümber kooli. Iga õpilase eesmärgiks oli saavutada eelmise aasta tulemusest parem tulemus. Peale jooksu sai nautida sooja teed ja toimus autasustamine. Piltidega jooksust ja autasustamisest saab tutvuda kooli Facebooki lehel. Seni püsinud rekordid (mis on Teele Tamme ja Stiiv-Toomas Meeksi nimel) jäid ka seekord purustamata. Peale jooksu läks II klass Rõuges Ööbikuorus ja külas endisel klassijuhatajal, õpetaja Maie Võsul. Algas sügisvaheaeg.

08.  - 14. oktoobril: 

Esmaspäeval toimus KIK projekti raames õuesõppepäev 2.,4, 7.-9. klassidele ja lasteaia vanemale rühmale Elistvere Loomapargis. Kolmapäeval käisid koolis Rajaleidja spetsialistid. Neljapäeval viis koolimajas õpilaste arstliku kontrolli läbi perearst. Reede toimus lasteaias liiklusohtuse projekti "Tunnen. Tean. Oskan" raames õppepäev, mida viis läbi kaitseliitlane Kurmet Müürsepp. Laupäeval toimus Haanjas Võrumaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde maakondlik laskevõistlus. Oma vanuserühmas saavutas II koha Martin Kond. Teiste seas andsid tubli tulemuse Richard Lepp ja Rando Raimla.  Pühapäeval oli Mõniste Kooli esindajal au osaleda Eestimaa õpib ja tänab auhinnagalal Tallinnas. Mõniste Kooli Muusikapesa asutamine oli esitatud konkursile "Eestimaa haridusasutuse aasta tegu" kategoorias.   

 

01. - 07. oktoobril: 

 

Esmaspäeval tähistati koolimajas rahvusvahelist muusikapäeva. Väikese kontserdi akordionil andis Angelos-Tepo Giannakainas ja klaveril Dimitra Giannakaina. Päeva korraldasid muusikaõpetaja Külli Mannas ja Muusikapesa õpetaja Reet Laube.  Kolmapäeval osalesid 31 õpilast maakonna meistrivõistlustel valikorienteerumises Kubjal. Individuaalselt saavutas hea tulemuse Lisette Must III koht. Paarisorienteerumises saavutasid oma vanuserühmas I koha Imre Võsu ja Vilmar Mursal, III koha Indrek Puusalu ja Fredy Hanimägi, III koha Siret Mägi ja Sandra Vaidre. Juhendas kehalise kasvatuse õpetaja Virve Tamm. Neljapäeval käisid külas kooliprojekti "Jalgpall kooli" raames Eesti Jalgpalli Liidu treenerid, kes viisid 1.-5. klassile läbi põnevaid harjutusi jalgpalliga. Õhtul toimus Mõniste Rahvamajas Rõuge valla õpetajate päevale pühendatud tänuüritus, kus tunnustati teiste seas südamega tehtud töö ja pühendumise eest õpetaja Marin Kuslapit ja lasteaia õpetajat Siiri Troskat. Tänuüritusel andsid meeleoluka kontserdi Inga ja Toomas Lunge. Reede tähistati koolimajas õpetajate päeva. Õpetajatel oli sel päeval palutud kehastada EV100 raames Eesti jaoks olulisteks ajaloolisteks isikuteks. Külas olid Lydia Koidula, F.R.Kreutzwald, K.J.Peterson, Ivan Orav, käsitööline Marie Mustkivi ja lüpsinaine Leida Peips  9. klassi õpilased said end proovile panna õpetajatena. Reede õhtul sõitsid Võrumaa Noored Kotkad ja Kodutütred Eestit esindama Lätti, Cēsises toimunud Baltimaade orienteerumisvõistlusele “Vējiņu Kauss 2018”. Laupäeval toimunud võistlusel võideti individuaalselt oma vanuseklassides kaks kuldmedalit ja kolm pronksi. Võistkondlikult võideti 3. koha karikas. Tubli panuse andis teiste seas ka Mõniste rühma noorkotkas Oliver Puusalu. Esindajana oli noortega kaasas Võrumaa Noorte Kotkaste Maleva pealik Romet Pazuhanitš. 

 

24. - 29. septembril:

 

Koolipere võttis osa üleriigilisest spordinädalast. Spordinädal avati ühise rivistusega staadionil ning klassid said end proovile panna teatevõistlusel. Teisipäeval toimus suur orienteerumisvõistlus, kus pandi oma teadmised proovile kaardi abil metsas punktide leidmisel. Kolmapäeval osaleti Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksu võistlusel Kubijal. Pärast jooksmist käisid 12 noorkotkast ja kodutütart maakondlikul orienteerumisvõistlusel Parksepa metsades. Neljapäev oli jalgpallipäev, kus kõikidel õpilastel oli võimalik oma taset näidata jalgpalli väravasse ajades. Reedel toimusid erinevad tegevused liikumistunnis. Spordinädal lõpetati saalihoki treeninguga. Spordinädalat viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Virve Tamm. Nädala algul panid algklasside õpilased õpetajate Heli Esko ja Virve Tiits juhendamisel koolimajas üles vahva näituse "Sügise sünnipäeva külalised". Näituseks olid algklasside lapsed meisterdanud erinevaid tegelasi sügisandidest. Lasteaia vanema rühm käisid Mõniste raamatukogus. Laupäeval osaleti Tsooru Rahvamajas Playback Showl, kus õpilased Lisette ja Mariliis Must said oma kavaga I koha.  Õpilaste esinemistes lõid kaasa veel noortejuht Tiiu Saar ja kooli huvijuht Romet Pazuhanitš. Gruppi juhendas lapsevanem Tiiu Must. Laupäeval toimus Wana Wõromaa Wunkorkestri uue hooaja esimene laager. Laagri korraldas Kadri Laube. Õpetasid Kadri Laube ja Kadri Lepasson.

 

17. - 23. septembril:

 

Esmaspäeval külastasid meie kooli Rõuge valla Noortevolikogu esindajad, kes rääkisid 8.-9. klassile noortevolikogu tegemistest. Lasteaia vanem rühm käis sügisesel õppekäigul juurviljaaias. Uut õppeaastat alustas Mõniste Kooli Muusikapesa. Käesoleval aastal õpib Muusikapesas 32 õpilast. Õpetavad Kadri Laube, Reet Laube, Mare Visnapuu, Rolf Saarna, Meelika Hainsoo ja Heli Esko. Neljapäeval toimus Võrumaa koolinoorte meistrivõistlus jalgpallis, kus osalesid 6.-9. klassi poisid. Reedel võistlesid jalgpallis 6.-9. klassi tüdrukud. Juhendas õpetaja Virve Tamm. Lasteaia nooremal rühmal toimus matkapäev. 

 

10. - 15 septembril:

Esmaspäeval toimus muusikapesa infopäev, kus kõik huvilised said tutvuda uute õpetajatega. Räägiti ka uue õppeaasta töökorraldusest Muusikapesas. Reedel võeti osa ülemaailmsest maailmakoristusest. Osa võtsid kõik õpilased ja õpetajad. Prügist said puhtaks suuremad Mõniste piirkonna teeääred. Prahti oli omajagu ning seda korjati kokku sõiduauto järelkäru täis.

 

3. - 7. septembril:

Kooliaasta avaaktus toimus sel aastal 3. septembril. I klassi võeti vastu kuus koolijütsi. Mõniste Koolis alustasid tööd II klassi õpetajana Heli Esko ja õpingute kõrvalt osalise koormusega eesti keele õpetajana Christina Möllits.

 

 

***********************************************************************************************

16. juunil toimus rahvamajas lõpupidu. Kõik lõpetajad olid sooritanud eksamid edukalt. Põhikooli lõpetas 8 õpilast. 

28. mail - 5. juunil:

Esmaspäeval toimus ekskursioon Rakverre. Teel olles külastati Baclay de Dolly muuseumi, Äksi kiigeparki. Rakvere linnuses läbiti giidi vahendusel õppeprogramm. Pärast külastati SPAd ja muidugi ka kaubanduskeskust :) 

Kolmapäeval toimus rahvamajas Rõuge valla tublide õppurite vastuvõtt, kus tunnustati valla tublimaid õpilasi. Meie koolist said tunnustuse Piia Kängsep, Karl Theodor Grigor, Helar Kond, Lisette Must, Richard Lepp ja Geidi Puusalu. Tunnustati ka olümpiaadidel esikohti saavutanud õpilaste juhendajaid. Valla tunnustuse pälvisid lõppenud õppeaastal väga heade saavutuste eest  õpilaste juhendamisel õp Marin Kuslap, õp Ene Müürsepp, õp Kaie Kirch. Valla tänuüritusel esinesid meie Muusikapesa õpilased õpetaja Mare Visnapuu ja Kadri Laube juhendamisel.

4. juunil käisid 5. klassi õpilased klassiga õppekäigul. 

Viimasel koolipäeval tunnustati tublisid õpilasi ja tänati nende vanemaid. Ainult viitele õppisid sel aastal Lisette Must ja Marleen Tamm, kes pälvisid ka õppenõukogu kiituse. Neljadele ja viitele õppijaid tunnustati kooli kiituskirjaga. Ühiselt tänati koka abilist Tiiut ja õpetaja Maiet tehtud töö eest ja sooviti neile ilusat pensionipõlve. Päev lõpetati koolisisese peotantsuvõistlusega, mille korraldas peotantsu õpetaja Reno Olle. 

 

21. - 27. mail:

Esmaspeva õhtupoolikul toimus Muusikapesa kevadkontsert. Kokku andsid õpilased üle 1,5-tunnise kontserdi. Õpilasi olid juhendamas kõik sel aastal muusikapesas õpetanud õpetajad - õp Ott Kaasik, õp Marju Varblane, õp Kaisa Kuslapuu, õp Kadri Laube, õp Mare Visnapuu. 

Neljapäeval käisid I klassi õpilased KIK keskkonnahaidusprogrammi raames Pähnil õues õppimas. Läbiti probramm Käbimatemaatika. 

Laupäeval käis direktor õnnitlemas juubeli puhul naaberkooli Varstus.

14. - 20. mail: 

Esmaspäeval käisid I - V klasside õpilased õppekäigul Paganamaal, mida toetas KIK. Õpilased läbisid loodusharidusliku õppeprogrammi "Matkasellid Paganamaal". Neljapäeval toimus laulupäev Mehkamaa Ööbik. Sel aastal said ööbiku tiitli kõik laulupäeval osalenud lapsed. Laulupäevaks juhendas lasteaia- ja koolilapsi õpetaja Külli Mannas. Neljapäeval ja reedel käis õpetaja Asta Pazuhanitš koos nelja tubli võru keele õppijaga  Kihnus. Sõitu rahastas Võru Instituut. Reedel oli lasteaia lõpupidu. Lasteaia lõpetas seitse last. Peale aktust käidi traditsioonilisel matkal Suurel Munamäel ja peeti piknikku Ööbikuorus. Reedel osaleti 4.-5. klasside õpilaste maakondlikel rahvastepallivõistlustel.  Laupäeval käidi õnnitlemas naaberkooli Harglas 330. juubeli puhul. Õpilased ja nende juhendaja õpetaja Asta Pazuhanitš võtsid osa muuseumiööst Mõniste Muuseumis, kus etendati näidend. Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil saavutas Piia Kängsep 7. koha. Juhendas õpetaja Kaie Kirch.

 

7. - 12. mail:

Teisipäeval viibisid koolimajas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esmakursuslased, kes õpetasid terviseedendusliku projekti raames 8. ja 9. klassidele elustamist. ÕÜpilased said proovida elustamist mannekeeni peal ning  praktiliselt erinevaid situatsioone läbi mängida. Projekti raames selgitati ja pöörati tähelepanu erinevatele kannatanu seisunditele ning  esmaabi võtetele, et vältida kannatanu seisundi halvenemist, kuni lisaabi saabumiseni.

Aitäh Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele väga õpetliku ja vajaliku loengu eest!

Teisipäeval käisid 2. - 4. klasside õpilased "Aitan lapsi" algatuse toel Tartus teatris. Kolmapäeval osaletati maakondlikel murdmaajooksu meistrivõistlustel Kubijal, kus Piia Kängsep saavutas 2000m jooksus II koha.  Juhendas õpetaja Virve Tamm. Kokku väis võistlemas 27 last. Neljapäeval osaleti Sännas Artur Adsoni nimelisel võrukeelsel luulelugemise võistlusel. Oma vanuseastmetes saavutasid III koha Aale Lindenberg ja III koha Karl Theodor Grigor. Uma Pido eriauhinna pälvis Indrek Puusalu. Kermo Kasuk, Lisette Must ja Laura Parts said tunnustatud ilusa võrukeelse lugemise eest. Juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš.  I klassil oli õpetaja Maiega matka ja mängude päev.  Neljapäeva pealelõunal  esines koolimaja fuajees Taani bänd Mads Hansens Kapel, kes esitas erinevatel pillidel Taani rahvamuusikat ja õpetas ühe rahvatantsu. Peale kontserti sõitsid 6. - 9. klasside õpilased Tartusse, kus osaleti heategevusjooksul liikumispuudega laste toetuseks. Õpilasi innustas õpetaja Virve Tamm. Reedel käisid 4. klassi õpilased õpetaja Kaiega õppekäigul Vana-Roosas.  Reedel ja laupäeval olid Muusikapesa õpilased Moostes laagris, kus sai osaleda erinevates pilliõppe töötubades, kuulata erinevaid esitajaid ja rahvamuusika töötlusi. Reedel esinesid ka Muusikapesa ja ühtlasi Wana Wõromaa Wunkorkestri liikmed  Mooste Folgil. Juhendasid Kadri Laube, Krisjan Priks ja Kadri Lepasson.

 

30. aprillil . - 5. mail:

 

Esmaspäeva pealelõunal peeti lasteaia volbrimöllu. 2. - 4. mail käisid 8. ja 9. klassi õpilased lõpureisil Stockholmis. Neljapäeval toimus 7. klassi ekskursioon Tartusse. Käidi AHHAA keskuses ja pandi end proovile põgenemistoas. Reedel toimus Muusikapesa õpilaste laager. Koos harjutati ja  võeti vastu Folgilavka, mis peatus Mõniste Kooli juures. Lavkas astusid üles nii väiksemad kui suuremad muusikapesa õpilased. Toeks  olid muusikapesa õpetajad Ott, Marju, Kadri, Mare ja Kaisa. Folgilavkast tegi otseülekande www.postimees.ee. Intervjuu pisematelt pilliõppijatelt võtsid Kanal 2 ja Tallinna TV.​Laupäeval jätkati pilliharjutamisega Nopri talus, kus toimus Wana Wõromaa Wunkorkestri laager, mille liikmetest ca 1/3 on meie Muusikapesa õpilased.

23. - 27. aprillil:

Kolmapäeval tegid valimisse kuuluvad õpilased PISA testi. Testi tegid kõik 2002. aastal sündinud õpilased. Testi sooritamist vaatles SA INNOVEst Miriam Kolpakov. Reedel esines kooliperele Udmurdi bänd ARGOD.

 

16. - 20. aprillil:

Kolmapäeval osaleti Võrus võrukeelsete laulude võistlusel. Juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. Neljapäeval kaitses 8. klass loovtöid. Kõik õpilased kaitsesid loovtööd edukalt. Reedel osaleti Puigal võrukeelsel näitemängupäeval. Õpilasi juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. Lisaks 4. klassi õpilastele osalesid näitemängupäeval Kermo Kasuk ja Karl Theodor Grigor, kes pälvis ka eripreemia. Reedel osaleti Rõuge Ööbikul, kus oma vanusegrupis pälvis ööbiku tiitli Ale Lindenberg. Meie lastest osales konkursil ka Marleen lasteaiast, kes tuli oma sooritusega samuti väga hästi toime. Juhendas õpetaja Külli Mannas.

 

 

9. - 15. aprillil:

Neljapäeval käidi kogu kooliga Varstus kinos vaatamas filmi "Seltsimees laps." Reedel toimus I klassile veeohutusloeng, mille viisid läbi kohaliku päästekomando mehed. "Tagasi kooli" algatuse raames toimusid reedel loengud 4. - 9. klasside õpilastele. Seekord käisid külas Reval Cafe töötajad, kes rääkisid viisakast suhtlemisest töökeskkonnas ja karjäärivõimalustest oma valdkonnas. Reede õhtul võeti osa Varstus toimunud Playbackist. 

 

2. - 8. aprillil:

Mõniste Kooli õpilased Helar Kond ja Karl Theodor Grigor saavutasid maakondlikul ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlusel I koha. Juhendas õpetaja Marin Kuslap. Osales üle 30 võistkonna. Selleks, et selline suurepärane tulemus saavutada, tuli osata inglise keeles vastata erinevatele "Eesti 100" valdkonnaga seotud küsimustele. Seega eeldas see võit laia silmaringi. Kooli võistkond (koosseisus Piia Kängsep, Dimitra Giannakaina, Mariliis Must, Lisette Must) osales maakondlikul sudokude lahendamise võistlusel, kus saavutati 4. koht. Õpilasi juhendas õpetaja Ene Müürsepp. Kooli üheksa noort ja huvijuht osalesid Erasmus+ poolt rahastatud noortevahetusprojektis "Be Active - Not Lasy". Projekti tegevused toimusid sel korral Hispaanias. Noortevahetuse korraldas huvijuht Romet Pazuhanitš. Kolmapäval käisid lastaialapsed teatris "Nukitsameest" vaatamas. Neljapäeval toimus taas Vanemate klubi kokkusaamine. 

 

26. - 29. märtsil:

Lasteaialapsed käisid Mõniste Talurahvamuuseumis õppimas lihavõttenädala kombestikku. Teisipäeval toimus koolimajas volikogu koosolek. Kolmapäeval said Mõniste Kooli õpilased käia sel õppeaastal veel viimast korda Haanjas suusatamas. Toimus möödunud talve suusasarja viimane etapp. Neljapäeval toimus 9. klassi lapsevanemate koosolek.

 

 

Vaheajal:

Mõniste Kooli poisid saavutasid Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside saalihoki vabariiklikel finaalvõistlustel I koha. Võistkonda kuulusid: Richard Lepp, Rando Raimla, Priit Saar, Kaspar Koemets, Rayan Hanimägi ja Helar Kond.

 

Tüdrukute võistkond, koosseisus Dimitra Giannakaina, Piia Kängsep, Eliisa Taal, Stefani Mursal, Geidi Puusalu, Mariliis Must, Anett Kaupmees ja Kirsika Kõiv, saavutasid 6. - 9. klasside vabariiklikel saalihoki finaalvõistlustel II koha. Õpilased viis suurepäraste tulemusteni õpetaja Virve Tamm.

Reedel ja laupäeval toimus Mõniste Koolis piirkondlik noorkotkaste ja kodutütarde laager. Laagris oli ca 160 osalejat. Toimusid erinevad töötoad (nagu näiteks saalihoki, meisterdamine, isamaaliste laulude laulmine, vahvlite küpsetamine, plekkvilede meisterdamine, ametikirja koostamine, puude tundmine, esmaabi) ja seltskondlikud tegevused. Laagri korraldas kooli huvijuht ja Noorte Kotkaste Võrumaa Maleva pealik Romet Pazuhanitš.

12. - 18. märtsil:

Möödunud nädalal õppis Mõniste Koolis vahetusõpilane Lasnamäe Vene Gümnaasiumist. Esmaspäeval toimus hoolekogu. Hoolekogu esinaiseks valiti Helen Puusalu. Hoolekogu tegi ettepaneku lasteaia suvise lahtioleku ja koolivaheaegade osas, vaatas üle lasteaia turvalisuse tegevuskava. Kolmapäeval toimus 9. klassi õpilastele siseastumisvestluse simulatsioon, mille viisid läbi karjäärispetsialistid Rajaleidja keskusest. Lastaialapsed käisid kolmapäeval Pähnil matkal. Lastele toimus haridusprogramm "Jäljed metsas, ehk kuidas keegi kirjutab". Kolmapäeval osalesid õpilased, õpetaja Asta ja direktor Võru Instituudis aktusel, kus koolile anti üle "Hindätiidmise Avvuhind". Aktusel tunnustati ka "Mino Võromaa" 31. kirjatööde võistluse parimaid töid ja nende juhendajaid. Mõniste Koolist pälvisid tunnustuse Angelos-Tepo Giannakainas (4. - 6. klasside arvestuses III-IV koht) ja tema juhendaja Ene Laube ning Siret Mägi (4. - 6. klasside arvestuses  eripreemia), Karl Theodor Grigor (8.-9. klasside arvestuses I koht) ja nende juhendaja õpetaja Asta Pazuhanitš. Tunnustati ka võrukeele olümpiaadil IV koha saanud Oliver Puusalu. Emakeelepäeva raames esineti Võru Instituudis ka väikese eeskavaga. Huvilised said käia kolmapäeval taas Haanjas suusatamas. Neljapäeval käisid lasteaialapsed Varstus teatris. Koolis võeti neljapäeval osa ülemaailmsest matemaatikavõistlusest "Känguru". Võistlusest võttis osa 33 õpilast I kuni IX klassini. Neljapäeval toimus koolis ka noortele suunatud loeng "Ei kiusamisele!", mille viisid läbi Helen Adamson ja Margus Vaher. Reedel osaleti teatevõistluste "Tähelepanu! Start!" II etapil Võrus. Reedel algas koolivaheaeg.

5. - 11. märtsil:

Teisipäeval andis Eesti Töötukassa esindaja 8. ja 9. klassi õpilastele tunni teemal "Persoonibränd". Kolmapäeval oli karjääriõpetuse tunni raames külas Võru Gümnaasiumi huvijuht, kes tutvustas õppimisvõimalusi gümnaasiumis. Kolmapäeval osaleti EKSL vabariiklikel suusavõistlustel Haanjas ja saavutati väikeste koolide arvestuses III koht. III koht saavutati ka teatesuusatamises. Võistkonda kuulusid: Lisette Must, Andra Alliksoo, Vilmar Mursal, Imre Võsu, Mariliis Must, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Rayan Hanimägi, Helar Kond, Max Varik, Janmar Torn, Merlis Hass, Piia Kängsep, Kirsika Kõiv, Dimitra Giannakaina, Siret Mägi. Õpilasi juhendas vanemõpetaja Virve Tamm. Kolmapäeva õhtul andsid Muusikapesa õpilased Vastseliina rahvamajas kontserdi. Juhendasid Kadri Laube, Kaisa Kuslapuu ja Ott Kaasik. Reedel osaleti maakondlikul matemaatikaolümpiaadil. 

 

 

26. veeruaril - 1. märtsil:

Teisipäeval käisid 8. ja 9. klasside õpilased Valgas Kutsehariduskeskuses tutvumas edasiõppimisvõimalustega ja õppekäigul Valga Militaarmuuseumis. Õppekäigu korraldasid õpetaja Asta ja õpetaja Virve. Reedel külastas kooli Hindätiidmise avhinna komisjon, kuna Mõniste Kool oli esitatud auhinna kandidaadiks. Reedel käidi juubeli puhul õnnitlemas Varstu lasteaiaperet. Sel nädalal käis koolis ka III kooliastmele külalistundi andmas kohtunik. 

 

19. - 25. veebruaril:

Koolis ja lasteaias oli Eesti Vabariik  100 (EV 100) teemanädal. Möödunud neljapäevast alates tutvustasid aineõpetajad õpilastele oma tundide raames vanu ainealaseid raamatuid ja vahendeid, mida koolides saja aasta jooksul on erinevates õppeainetes kasutatud. Reedest kolmapäevani oli kõigil õpilastel võimalik lahendada EV 100le pühendatud viktoriini. Viktoriin oli kokku pandud kolmest osast: esimese osa küsimuste vastused olid leitavad koolimajas olevatelt stendidelt; teises osas olid üldhariduslikud küsimused, millele vastamisel tuli kasutada teatmeteoste või interneti abi; kolmandas osas tuli leida vastuseid piltküsimustele internetist. Esmaspäevast kolmapäevani sai koolimajas mängida  EV  100le pühendatud matemaatilist mängu, mille õpetaja Ene koos 7. klassiga koolimajja oli üles seadnud. Looduainete klassis olid üles pandud ka infostendid, mille abil sai õõpida tundma sadat eesti looma ja taime. Stendid seadis üles õpetaja Kaie.

 

Koolimaja fuajees oli üles pandud näitus vanadest raamatutest, õpikutest, tunnistusest, käsitööesemetest jms. Kõik näitusel olevad esemed on olnud viimase saja aasta jooksul eestlaste kasutuses.  Kolmapäeval käis külalistunde andmas õpetaja Aili Paeglis, kes tutvustas õpilastele seda aega, mil ta oli ise Mõniste Koolis õpilane, õpetaja ja direktor.

 

Hinded pandi välja teisipäevaks koolipäeva lõpuks. Õpilased said tunnistused neljapäeval.  Tunnustati neljadele ja viitele õppinuid- käitunuid. Muusikapesa õpilastele anti üle I poolaasta tunnistused. Tehti kokkuvõte teemanädalast. Reede oli koolist vaba päev (planeeritud vaheaja päev).

​ 

Reedel esinesid õpilased ja lasteaia lapsed (kokku ca 40) Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsert-aktusel rahvamajas. Noorkotkad ja kodutütred täitsid esindusülesandeid: mälestamisel auvalve, pärgade asetamine ja küünalde süütamine ning aktusel lippude sissetoomine. 

 

Laupäeval 24. veebruaril  käis Mõniste noorkotkaste ja kodutütarde esindus Varstus Ritsiku kiriku juures, kus mälestati Theodor ja Anna Pettaid. Theodor Pettai oli endine Vastse-Roosa koolijuht, Kaitseliidu Varstu malevkonna pealik ja ühtlasi Vastse-Roosa noorkotkaste rühmapealik. Anna oli Vastse-Roosas õpetaja, naiskodukaitsja Võrumaa ringkonnas ja ühtlasi tegeles kodutütardega.

 

12. - 18. veebruaril: 

Teisipäeval peeti koolis vastlapäeva. Lasti liugu, toimusid erinevad võistlused ja söödi vastlakukleid. Lasteaialapsed pidasid vastlapäeva Metsavenna talu kelgumäel. Teisipäeval käisid Muusikapesas külas Valga muusikakooli õpilased. Toimus ühine õpituba Muusikapesa nooremate õpilastega ning õhtul anti ühine väike kontsert. Kolmapäeval peeti sõbrapäeva. Kolmapäeval said ka huvilised käia Haanja radadel suusatamas. Nädalavahetusel osalesid Muusikapesa õpilased Wana Wõromaa Wunkorkestri pillilaagris. Laagri korraldas Kadri Laube, õpetasid ka Kadri Lepasson ja Kristjan Priks.

 

5. - 11. veebruaril:

Maakondlikul matemaatikaolümpiaadil saavutas Piia Kängsep II koha. Juhendas õpetaja Ene Müürsepp. Maakondlikel 1. - 3. klasside rahvastepallivõistlustel saavutas Mõniste Kooli võistkond II koha. Võistkonda kuulusid: Fredy Hanimägi, Indrek Puusalu, Stenver Näppi, Paul Tulviste, Sandra Vaiksaar, Kertu Talomees, Elpida-Marie Giannakaina ja Rebeca  Õispuu. Õpilasi juhendas vanemõpetaja Virve Tamm.

29. jaanuaril - 4. veebruaril:

 

Teisipäeval külastas kooli haridus- ja teadusminister Mailis Reps.  Neljapäeval osaleti maakondlikel sisekergejõustiku meistrivõistlustel, kus õpilased saavutasid järgmised tulemused:

III koht TC vanuserühmas kuulitõuge Andra Allisoo

III koht PB vanuserühm kõrgushüpe Richard Lepp

III koht PB vanuserühm 1000m Richard Lepp

III koht PB 60m Karl Theodor Grigor

II koht PC vanuserühm Rayan Hanimägi.

Õpilasi juhendas vanemõpetaja Virve Tamm. Huvijuht Romet Pazuhanits käis 01.02- 04.02.2018 Hispaanias "Be Active- Not Lazy" projekti eelkohtumisel. Kolmapäeval said õpilased käia Haanjas suusatamas. Neljapäeval käidi koolis kontrollimas PRIA Leader projekti kulgu ja tegevuse vastavust nõuetele. 3.02.2018 toimusid Haanjas Kaitseliidu meistrivõistlused murdmaasuusatamises ja Virve Tamm saavutas oma vanuserühmas III koha. Laupäeval toimus ka maakondlik bioloogiaolümpiaad, kus Piia Kängsep saavutas I koha ja Richard Lepp 10. koha. Õpilasi juhendas vanemõpetaja Kaie Kirch.

 

22. - 28. jaanuaril:

Esmaspäeval võeti osa Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde maakondlikust suusavõistlusest Haanjas.  Teisipäeval ja neljapäeval toimusid võistlused saalihokis. Võru maakonna 6. - 9. klasside meistrivõistlustel saalihokis saavutas Mõniste Kooli võistkond I koha.  Võidukas Mõniste Kooli meeskond mängis Virve Tamme juhendamisel. Meeskonda kuulusid Richard Lepp, Rando Raimla, Janmar Torn, Kaspar Koemets, Helar Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi. 


Võru maakonna 6. - 9. klasside tüdrukute meistrivõistlustel saalihokis saavutas Mõniste Kooli võistkond II koha. Virve Tamm juhendas hõbemedalitele võistkonna koosseisus Piia Kängsep, Kirsika Kõiv, Geidi Puusalu, Stefani Mursal, Mariliis Must, Dimitra Giannakaina, Eliisa Taal, Anett Kaupmees.

 

Kolmapäeval said õpilased käia suusatamas Haanja radadel. 

 

15. - 21. jaanuaril:

Reedel ja laupäeval osalesid Mõniste Kooli Muusikapesa õpilased Wana Wõromaa Wunkorkestri pillilaagris. Seekord toimus laager Võro Instituudi ruumides. Laagri korraldas Kadri Laube.

8. - 14. jaanuaril:

Algas uus trimester. Kolmapäeval oli koolis ja lasteaias pildistamas fotograaf.

detsembri lõpus:

 

Mõniste Kool saavutas Võru maakonna spordimängude 2017 kokkuvõttes 1.-9. klasside arvestuses koolide III grupis I koha. Spordivõistlustest sai osa võtta enamus õpilastest. Õpetaja Virve sõnul jäid võistlustest kõrvale vaid 9 õpilast kooli peale. Kõigil teistel on võidus oma osa. Ka õpetajail, kes on võistlemaskäimisi võimaldanud. 

Toimusid lasteaia ja kooli jõulupeod. Neile eelnesid muidugi mitmed harjutamised ja peaproovid. Lasteaia vanema rühma lapsed käisid päkapikumatkal.

13. detsembril toimus Muusikapesa õpilaste jõuluootuse kontsert. Õpilasi juhendasid õpetajad Kadri Laube, Mare Visnapuu ja Ott Kaasik. Pilte kontserdist näeb Muusikapesa Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/search/photos. Ürituse elluviimist toetasid PRIA Leader ja Mõniste Vallavalitsus. 

 

 

04. - 10. detsembril:

 

Esmaspäeval tähistati koolis I advendi saabumist lustaka kultuurhommikuga, mida viisid läbi II ja III klass koos õpetaja Virve Tiitsiga. Kolmapäeval sõitsid lasteaialapsed Rogosi jõulumaale. Neljapäeval toimus Vastseliina linnuses Noorte Kotkaste ja Kodutütarde maakondlik tunnustamisüritus. 

 

 

27. novembril - 03. detsembril: 

Kolmapäeval osalesid tublimad õpilased Tallinnas Nordea Kontserdimajas toimunud noortekonverentsil "Lahe Koolipäev 2017". Neljapäeval toimus kombineeritud teatevõistluse "Tähelepanu, start" Võrumaa I etapp, millest võtsid osa I-V klassi õpilased. Juhendas õpetaja Virve Tamm. Reede külastas kooli Riigikogu liige Liina Kersna, kes rääkis 4.-9. klassidele viisakast käitumisest. Reede toimus Eesti Rahva Muuseumis XXI võistlusjoonistamine, kus žürii eripreemia IV-VI klasside kategoorias pälvis Marleen Tamm ja VII-IX klasside kategoorias Piia Kängsep. Õpilasi juhendas õpetaja Marika Lepp. 

 

 

20. - 26. novembril: 

 

Mõniste Kooli 9. klassi külastasid Maksu- ja Tolliameti töötajad Varje Udras, Maire Kõrbe ja Virgi Kalda. Õpilastele räägiti maksude olemusest ja kodanike maksukohustutest. Teisipäeval külastasid kooli karjääriinfo spetsialistid rajaleidjast, kes rääkisid 8.klassile karjääriteemadel. Neljapäeval korraldas 5. klass kadripäeva raames koolimajas kadrikohviku ja Hispaania-Eesti noorteprojekti "Be Active  -Not Lazy" osalejad rääkisid oma muljeid projektipäevadest. Neljapäeval sõitsid 8 õpilast koos õpetaja Ene Müürseppaga Vastseliina Gümnaasiumis toimunud matemaatika huviliste laagrisse. Reedel osalesid 7 õpilast koos õpetaja Asta Pazuhanitšiga ja huvijuht Romet Pazuhanitšiga Haanjas toimunud noortevolikogu sügisseminaril. Reedel lõpetati pidulikult I trimester. Direktorilt said tunnistused väga heade ja heade õpitulemustega õpilased ja tunnustati kooli töötajaid. Laupäeval toimus Lüllemäe Valgamaa rahvamuusikute päev, kus esines Mõniste Kooli Muusikapesa esindus. Juhendajaks õpetaja Kadri Laube. 

 

 

13. - 19. novembril: 

 

Võrumaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde maakondlikul kabevõistlusel saavutas Mõniste rühm üldarvestuses II koha ja malevõistlusel III koha. Individuaalselt saavutas nooremate kodutütarde kabevõistlusel I koha Lisette Must. Nooremate kodutütarde malevõistlusel saavutas II koha Andra Alliksoo. Vanemate kodutütarde kabevõistlusel saavutas II koha Piia Kängsep. Vanemate noorkotkaste kabevõistlusel saavutas II koha Kristjan Must. 12. novembril tähistati Mõniste Koolis perepäeva. Päeva raames toimetasid erinevad tegevustoad, millest pered osa võtta said. Kokku osales perepäeval 160 inimest. Osaliselt toetati sündmust PRIA Leader projektist. Reedel toimus Lasva Rahvamajas Võrumaa noorte ja noorsootöötajate tunnustamisüritus. Tunnustatud sai endine Mõniste valla noor Piia Kängsep ja Võrumaa aasta huvijuht 2017 nominent Romet Pazuhanitš. 

 

 

6. - 12. novembril: 

 

Laupäeval toimus Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde maakondlik kabe- ja malevõistlus. Mõniste rühm saavutas üldarvestuses kabevõistluses II koha ja malevõistlusel III koha. Individuaalselt saavutas nooremate kodutütarde kabevõistlusel I koha Lisette Must. Nooremate kodutütarde malevõistlusel saavutas II koha Andra Alliksoo. Vanemate kodutütarde kabevõistlusel saavutas II koha Piia Kängsep. Vanemate noorkotkaste kabevõistlusel saavutas II koha Kristjan Must. Samuti andsid oma tubli panuse Rhianne-Liz PiirjõeImre Võsu, Romet Näppi, Mariliis MustReikko Valge ja Liisi Toomiste. Pühapäeval toimus koolimajas perepäev. 

 

30. oktoobril - 5. novembril: 

 

Kolmapäeval oli koolis külas Mehkamaalt pärit kirjanik Rein Põder, kes tutvustas oma loomingulist kirjanikuteed. Samal päeval viibisid 6.-7. klassi õpilased õppekäigul Tallinnas, Külastati Linnamuuseumi, Teletorni ja Atlantis H2O veeparki. Päev lõpetati Ülemiste Keskuses. Õpilasi saatsid õpetaja Ene Müürsepp, huvijuht Romet Pazuhanitš ja lapsevanem Juta Kond. Õppereisi korraldas õpilane Helar Kond koos oma vanemate abiga. Osaliselt rahastati tegevusi haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames. Neljapäeval toimus koolis hingedepäeva kultuurhommik, mille viisid läbi 7. klassi õpilased koos klassijuhataja Ene Müürsepaga. 

Koolivaheajal:

 

Vaheajal toimus koolis õpetajatele Ettevõtliku kooli standardkoolitus. 

 

 

16. - 20. oktoobril:

 

Kolmapäeval toimus lastevanemate üldkoosolek, kus muuhulgas rääkisid Reet Trašanov ja Kadri Laube. Tutvustati uusi võimalusi õpilaste toetamiseks, räägiti muusikapesa tegemistest, koolielu korraldusest käesoleval õppeaastal. Valiti uued esindajad hoolekokku. Peale üldkoosolekut toimusid klassikoosolekud. Samal päeval toimus ka lasteaia lastevanemate koosolek. Räägiti koostöö võimalustest laste toetamiseks, laste huvialaõppe võimalustest, lähiaja sündmustest. Arutati päevakajalisi küsimusi. Valiti lasteaialaste vanemate esindajad hoolekokku.

 

Neljapäeval käisid IV - IX klasside õpilased Valgas teatris vaatamas Ugala etendust "Vai sina vaene Vargamäe". Teatriskäiku toetas fond "Aitan lapsi". Reedel toimus traditsiooniline üritus "Ümber kooli jooks". Oma vanusegruppide parimad said kaela ilusad medalid. Diplomiga tunnustati ka sügisese koolisisese murdmaajooksuvõistluse parimaid. Mindi koolivaheajale. Koolivaheajal olid külas hispaania noored. Mõniste Avatud Noortekeskus viib ellu noortevahetusprojekti Hispaaniaga, milles osalevad ka Mõniste Kooli noored. Seekord võõrustati külalisi aga kevadel sõidetakse vastukülaskäigule. Projekti koordineerib õpetaja Romet.

 

9. - 14. oktoobril:

 

Esmaspäeval käisid IV - VI klasside õpilased õppekäigul Sangastes, kus läbiti keskkonnahariduslik õppeprogramm "sügispäev Sangastes". Õueõppeks saadi toetust KIKlt. Käidi ka Valga militaarmuuseumis, kus giidi vahendusel tutvuti isamaalise kasvatuse ekspositsiooniga. Reedel ja laupäeval osalesid kooli muusikapesa õpilased Moostes pillilaagris. Laagri korraldas muusikapesa õpetaja Kadri Laube. Laupäeval toimus Haanjas noorkotkaste ja kodutütarde maakondlik laskevõistlus. Nooremate noorkotkaste vanuserühmas saavutas Martin Kond I koha. Võistkondlikus arvestuses saavutati 12 rühma hulgas 8. koht. Pühapäeval võeti osa Eesti Vabariik 100 raames toimunud Uma Pido matkasarjast Meenikunnos. 

 

 

2. - 6. oktoobril:

 

Teisipäeval osalesid poisid maakondlikel jalgpalli meistrivõistlustel Kokku osales võistlustel 13 meeskonda. Meie kooli võistkond sai seitsmenda koha. Kolmapäeval toodi maakondlikelt valikorienteerumise meistrivõistlustelt koju kümme medalit. Individuaalarvestuses saavutas Piia Kängsep III koha, paarisorienteerumises saavutasid Romet Näppi ja Reikko Valge (poisid C) I koha, Merlis Hass ja Kaspar Kongo (poisid B) II koha, Tristan Haak ja Martin Kond (poisid D) III koha, Rayan Hanimägi ja Max Varik (poisid C) III koha, Marten Näppi ja Vilmar Mursal (poisid D) II koha, Janmar Torn ja Oliver Puusalu (poisid B) III koha, Lisette Must ja Sandra Vaidre (tüdrukud D) I koha, Marleen Tamm ja Andra Alliksoo (tüdrukud C) II koha, Gerty Liiva ja Kirsika Kõiv (tüdrukud B) II koha. Juhendas õpetaja Virve Tamm. Neljapäeval käisid lasteaialapsed ja algklasside õpilased Pähnil õues õppimas. Õppekäike toetas KIK. Reedel peeti õpetajate päeva. Traditsiooniliselt andsid tunde 9. klassi õpilased. Peale ameti üleandmist toimusid õpetajatele tordisöömise ja sporditunnid: mängiti jalgpalli, tehti teatevõistlust, joosti staadionil mitmel erineval viisil ja käidi metsas orienteerumas.

 

 

25. - 29. septembril: 

 

25.-29. septembrini tähistati koolis üleeuroopalist spordinädalat. Teisipäeval külastasid 8.-9. klassi õpilased "Tervena tulevikku" projekti raames Kuperjanovi Jalaväepataljoni. Õpilasi saatis õpetaja Virve Tamm. Kolmapäeval toimus Kubijal sügisene koolinoorte murdmaajooksu võistlus. Õpilasi juhendas kehalise kasvatuse õpetaja Virve Tamm. Reedel toimus 4.-9. klasside õppekäik Tartu Botaanikaaeda ja Zooloogiamuuseumisse. Botaanikaaias läbiti keskkonnahariduslik õppeprogramm. Bussisõitu ja botaanikaaia külastust toetas KIK. Reedel esinesid peotantsuga Fredy Hanimägi, Olev Hatto ja Indrek Puusalu Varstu Kultuurimajas toimunud eakate päeval. 

 

18. - 22. septembril: 

 

Kolmapäeval toimus Tabinas noorkotkaste ja kodutütarde maakondlik orienteerumisvõistlus. Mõniste rühma esindasid Karl Theodor Grigor ja Janar Põder. Neljapäeval tähistas Mõniste Lasteaed oma 55. sünnipäeva Võrus Mängusõbra Klubis. Reedel tähistasid lasteaia vanem rühm Mõniste mõisapargis sügise sünnipäeva. 

 

11. - 17. septembril:

 

Mõniste Kooli võistkond saavutas Võru maakonna koolinoorte meistrivõistlustel 4 x 400 m jooksus tulemusega 5:30,48 III koha. Võistkonda kuulusid Anett Kaupmees, Dimitra Giannakaina, Mariliis Must, Eliisa Taal. Juhendas õpetaja Virve Tamm.

 

 

4. - 10. septembril:

Õpilased külastasid Mõniste muuseumi seenenäitust. Suur tänu muuseumile! Sel aastal oli näitus meie lastele tasuta. Lasteaialapsed käisid Varstus vaatamas Piip ja Tuut Teatri etendust. Neljapäeval toimus Kaitseliidu noortejuhtide infopäev, kus osales ka NK/KT pealik Romet. Reede tähistas Kaitseliidu Võrumaa Malev 100. aastapäeva. Pidulikul kontserdil kultuurimajas "Kannel" tunnustati aktiivseid kaitseliitlasi ja toetajaid. Aastapäeva puhul väljaantud raamatuga "Kaitseliidu Võrumaa Malev 100" tunnustati ka NK/KT pealikku Romet Pazuhanitšit. 

I klassi võeti 1. septembril vastu 8 õpilast. Üks õpilane tuli kooli 4. septembril. Seega alustas kooliteed 9 last.

***********************

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now