Kevadpoolaasta polnud tavapärane, sest epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt olime suurema osa ajast distantsõppel. 

Maakondlik matemaatikaolümpiaad toimus sel õppeaastal veebi teel ja kaamerate vahendusel. Oma vanuseklassis saavutas Lisette Must I koha. Juhendas õpetaja Ene Müürsepp. 

Osa võeti ka matemaatikavõistlusest Känguru ning üleriigilisest ühiskonnaõpetuse olümpiaadist. 

Õppeaasta parimate õppurite vastuvõtule olid kutsutud:

Marleen Länik

Teele Lindenberg

Fredy Hanimägi

Lisette Must

Andra Alliksoo

Anett Kaupmees

õpetajad Ene Müürsepp ja Asta Pazuhanitš

 

Detsembris:

Jõulupidu jäi sel aastal distantsõppe tõttu ära. See-eest käis hoopiski iga lapse juures jõuluvana isiklikult lausa jõulubussiga. Kaasas olid õpetajatest päkapikud.

 

Novembris:

27. nov oli puuviljapäev, mille korraldasid "Mõniste Kooli Rohelised" koos õp Kaiega. Kuulati, vaadati õpilaste tehtud esitlusi puuviljadest, degusteeriti eksootilisi puuvilju. Lõunasöögi kõrvale pakuti puuviljasalatit.

25. nov osaleti maakondlikel "Tähelepanu. Start!" võistlustel.

25. nov tähistati noortsootöönädala algust ühise tantsuaktsiooniga.

20 nov lõpetati pidulikult I trimester.

16. - 20 nov oli KOOLIAJALOO NÄDAL. 6. - 7 kl koos klassijuhatajatega ja koostöös Mõniste Talurahvamuuseumiga korraldasid õpilastele koolitunnid tsaariaja koolist.

12 nov toimusid muuseumitunnid 7. - 9. klasside õpilastele Mõniste muuseumis.

12 nov said õpilased näha 3D kuppelkinos loodusteaduslikke õppefilme.

6. nov tähistati lasteaias isadepäeva. Koos isadega käidi Alaveski loomapargis.

2. nov oli hingedepäev. 9. klassi õpilased koos endise õp Aili Paeglisega ja õp Ene Laubega  korrastasid eelnevalt pikaaegsete Mõniste Kooli õpetajate ja koolitöötajate kalmud Hargla kalmistul ning süütasid neil küünlad.

2. - 6. nov oli VÕRU KEELE NÄDAL. Esmaspäeval juhatas õp Asta nädala tegemised sisse. Teisipäeval vaadati koos A. Adsoni luulevõistluseks tehtud videoid. Nimelt pidi sel aastal esitama luulelood videovormis. 4. ja 5. klassi õpilased lugesid ette võrukeelseid lugusid. Seejärel mindi koos muuseumisse, kus mängiti erinevaid mänge. Selle käigus õpiti tundma uusi sõnu ja vanaaegseid esemeid, ühtlasi harjutati meeskonnas tegutsemist. Kolmapäeval osaleti maakondlikul võrukeelsel ettelugemispäeval. Neljapäeval toimusid 5. ja 6. klasside õpilastele tunnid Mõniste Talurahvamuuseumis.

 

Oktoobris:

29. okt toimus karjääriõpetuse raames 8. ja 9. klasside õpilastele infootsingu töötuba.

29. okt käisid lasteaia lapsed ja 1. klassi õpilased õppekäigul Vapramäe-Vellavere-Vitipalu maastikukaitsealal.

28. okt käisid vanemate klasside õpilased Hargla surnuaial korrastamas endiste pikaaegsete õpetajate ja koolitöötajate kalme. Õpilastele olid abiks meie endine pikaaegne õpetaja ja koduloo uurija õp Aili ning õp Ene.

26. okt käisid 4. - 9. klasside õpilased õppekäigul Soomaa Rahvuspargis. Õppekäiku toetas (Keskkonnainvesteeringute Keskus) KIK. Õpiti mageveeelustikku.

16. okt toimus traditsiooniline ümber kooli jooks.

16. okt tähistati Noorkotkaste ja Kodutütarde 90. aastapäeva piduliku aktusega.

15. okt käis koolis õpilaste tervisekontrolli tegemas perearst (pereõde).

14. okt osaleti maakondlikel orienteerumisvõistlustel.

13. okt oli lasteaia vanemale rühmale ja kuni 5. kl õpilastele rahvamajas teatrietendus "Erakordne veepudel".

12. okt käisid 1. - 6. klasside õpilased õppekäigul Vellaveres. Õppekäiku toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

9. okt tähistati koolis õpetajate päeva. Õpetajate päeva korraldas 9. klass.

6. oktoobril toimus Popsport ja õp Virve Tamme koostöös neljavõistlus.

5. oktoobril käisid 7. - 9. klasside õpilased õppeprogrammil "Ellujäämiskursus", mille viis läbi Aigar Lipping. Õppekäiku toetas KIK.

Septembris:

Maakondlikel murdmaajooksuvõistlustel saavutas Lisette Must III koha.

 

Tähistati sügise saabumist. Kooli osas seati üles näitus, lasteaialapsed lustisid sügisandidega kaunistatud mütsidega.

15. septembril käidi kooli poolt õnnitlemas endist õpetajat Leili Kõivupuud 90. sünnipäeva puhul.

Mõniste Kooli tüdrukute võistkond saavutas maakondlikel jalgpallivõistlustel II koha. Õpilasi juhendas õp Virve Tamm. Võistkonnas mängisid: Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo, Lisette Must, Sandra Vaidre, Siret Mägi, Sandra Vaiksaar.

11. septembril oli Muusikapesas avatud uste päev.

Kooliaasta avaaktus toimus 2. septembril.

******************************

 

16. märtsist koolivaheajani oli kool distantsõppel.

Märtsis:

Kolmapäev 4. märts oli Mõniste Koolis ohustusele ja ennetusele pühendatud päev. KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) programmi raames toimus I-II kl õpilastele veeohutuskoolitus. 5. ja 6. klasside õpilastele anti ülevaade vee-, tule- ja elektriohutusest. Ohutusest rääkis ja praktilisi juhtnööre jagas Päästeameti vastava valdkonna spetsialist. 9. klassi õpilastele viis pereõde Milla Liiv läbi elustamiskoolituse. Korraldas õp Kaie Kirch.

 

Kolm õpilast osalesid õp Asta Pazuhanitš juhendamisel võru keele mälumängus, kus tuldi IV kohale.

 

Veebruaris:

Reedel tähistati kooli vastlapäeva. Kuna lund ei olnud korraldas 9. klass kogu päeva

20. veebruaril tähistati koostöös rahvamajaga EV 102. sünnipäeva. Kontsert-aktusel esinesid nii kooli kui lasteaialapsed laulude, tantsude ja võrukeelsete luulepaladega. Juhendasid õp Külli Mannas ja õp Asta Pazuhanitš.

Reedel 14. veebruaril peeti sõbrapäeva, mille korraldas õpilasesindus koostöös huvijuhiga. Vahetundides rääkisid õpilasesinduse liikmed sõbrapäeva traditsioonist ja mängiti lõbusaid liikumismänge. Sõbraga piltide tegemiseks oli kujundatud fotosein, klasside juures olid avatud sõbrapostkastid, kuhu sai postitada häid soove. Lasteaialapsed käisid lustimas Võrus mängukeskuses.

Võru maakonna 6. - 9- klasside saalihoki meistrivõistlustel saavutasid Mõniste Kooli õpilased nii poiste kui tüdrukute arvestuses esimese koha. Juhendas saalihokifanatt Virve Tamm.  Rüdrukute võistkonnas mängisid Dimitra Giannakaina, Mariliis Must, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo, Lisette Must, Laura Parts. Poiste võiskonnas mängisid Helar Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi, Joonas Udsu, Romet Näppi, Vilmar Mursal, Reikko Valge.

9. - 10 veebruaril osales koolijuht Haridusinnovatsiooni meistriklassi raames õppekäigul Hollandis. Sõitu rahastas SA Innove koostöös HTM-ga. Tutvuti Hollandi haridussüsteemiga, erinevate praktikatega ning töötati oma koolide haridusinnovatsiooni ideega.

7. veebruaril toimus hoolekogude koolitus Rõuge valla hoolekogu liikmetele ja koolijuhtidele. Koolitajaks oli Phd Jüri Ginter.

Jaanuaris:

17. jaanuaril toimus Mõniste Kooli vilistlaskogu koosolek. Arutati kooli aastapäeva korraldamist.

16. jaanuaril saavutas Mõniste Kooli võistkond saalijalgpalli maakondlikel meistrivõistlustel II koha. Juhendas õp Virve Tamm. Mängisid Dimitra Giannakaina, Mariliis Must, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo ja Lisette Must.

Kolmapäeval 15. jaanuaril käisid lasteaia vanema rühma lapsed vaatamas Varstu rahvamajas etendust "Soovid, soovid, soovid".

Teisipäeval 14. jaanuaril etendas Eesti Lasteteater lasteiaialastele ja algklassidele etendust "Kadunud kuningas". Poiste võistkond võttis osa maakondlikest saalijalgpalli võistlustest.

 

Koostöös B. G. Forseliuse Seltsi Noortekoguga said lasteaialapsed ja kooli õpilased osa koolikontsertide sarja kuuluvast kontserdist "Lotte ja Klausi muusikatund". Lotte osas - Kerli Padar ja Klausi osas - Tõnis Leemets.

 

Detsembris:

20. detsebril toimus rahvamajas kooli ja lasteaialaste jõulupidu. Pidu algas etendusega. Peale etendust suundusid lasteaialapsed koos jõuluvanaga koolimajja ja rahvamajas jätkus pidu klasside esinemistega.

19. detsembril käidi kooli poolt jõulude eel tervitamas kohaliku hooldekodu elanikke. Kooli. ja lasteaialapsed esitasid laule ja tantse ning andsid edasi pühadetervitused. Juhendasid õp Külli ja õp Siiri.

Neljapäeval 12. dets osaleti Noorkotkaste ja Kodutütarde tunnustusüritusel Võrus Kandles, kus koolile anti üle tänukiri toetuse ja väga hea koostöö eest. Tänukirja võttis üle rühmapealik Heli Esko.

Mõniste rühma nominendid aastal 2019:

  • aasta kodutütar nominent Anett Kaupmees

  • aasta noorkotkas nominent Karl Theodor Grigor

  • aasta toetajaliige nominent Virve Tamm

 

11. dets käis koostöös Kuutsi ja Mõniste raamatukogudega külas kirjanik Epp Petrone. Ta rääkis kirjanikuks olemisest ja tutvustas õpilastele oma raamatuid. Raamatukogutunnid toimusid kooliastmete kaupa.

 

Reedel 6. dets osales direktor Tallinnas PISA 2018 tulemusi tutvustaval konverentsil, kus kõigile osalenud koolidele anti heade tulemuste eest üle tänukiri. Konverentsil tutvustati tulemusi kõigi kolme põhivaldkonna lõikes, mida PISA testiga mõõdetakse: funktsionaalne lugemisoskus, matemaatika, loodusained.

5. dets toimus rahvamajas meie Muusikapesa jõuluootuse kontsert. Esinesid Ott Kaasiku, Meelika Hainsoo, Kadri Laube, Celia Roose, Kadri Lepassoni ja Reet Laube õpilased nii individuaalselt, kui erinevates koosmängurühmadena.

Kahel kolmapäeval detsembris avati koolis heategevuslik kohvik, mille tulu läks Vähiravifondile. Kohviku korraldasid meie kooli aktiivsed õpilasesinduse ja Rohelise Kooli liikmed. Suur tänu kõigile panustajatele - nii küpsetajatele, müüjatele, kui ostjatele. Üheskoos koguti kahe päevaga ca 450 eurot! See summa on plaanis veel sel aastal fondile üle anda.

4. dets. võideti maakondlikel  segavõistkondade rahvastepallivõistlustel esikoht. Võistkonda kuulusid Kristo Mägi, Elpida-Maria Giannakaina, Isabell Võsu, Romet Adamson, Kertu Talomees, Rebeca Õispuu, Aleksandra Lepp, Imre Puusalu. Juhendas õp Virve Tamm.

2. dets toimus Muusikapesas õpetaja Reet Laube pilliõpilaste minikontsert. Rohkem infot: Mõniste Kooli Muusikapesa Facebooki lehelt.

Novembris:

Kolmapäeval, 27. novembril, võeti osa maakondlikust vene keel olümpiaadist. Juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. Kolmapäeval võistlesid 2. - 5. klasside õpilased maakondlikul teatevõistlusel "Tähelepanu. Start!", kus lõpparvestuses saadi 7. koht. Juhendas õp Virve Tamm. 8. ja 9. klasside õpilased võtsid osa Osaluskohvikust, kus arutati noortele olulisi teemasid. Osaluskohvik toimus seekord Kuutsil.

20. nov toimus koolimajas Rõuge valla hallatavate asutuste juhtide koosolek.

21. nov osaleti Vasteliinas teadmuspäeval. Seitse vanema kooliastme õpilast osalesid Tallinnas Lahedal koolipäeval.

22. nov oli I trimestri lõpp. Tunnustati neljadele, viitele õppijaid. Tänukirjad sisukate teemanädalete eest anti üle õp Kaiele, õp Virve Tammele, õp Helile ja õp Astale.

19. nov osales kooli õpilasesinduse esindajad Võrus maakondlikul õpilasesinduste üldkoosolekul.

11. – 15. novembril oli Mõniste Koolis SALLIVUSE TEEMANÄDAL. Teemanädala idee kerkis soovist väärtustada koolis sõbralikkust, hoolivust ja julgust sekkuda. Idee sai alguse Mõniste Kooli Roheliste grupist.  Nädala jooksul toimusid iga päev Mõniste Kooli Roheliste, õpetaja Kaie ja õpetaja Heli eestvõttel erinevaid tegevusi. Igal päeval oli oma teema.

 

Esmaspäev oli sissejuhatav päev, mis kandis pealkirja “Mis on sallivus?”.  Õpilased tegid ettekandeid sallivusest. Tehti ka õunakatse, mille eesmärk oli näitlikult selgitada, kuidas kaaslase head ja halvad sõnad võivad inimesele mõjuda. Alguse sai BINGO, kus nädala jooksul sai igaüks teha tegevusi, mis turgutavad vaimset tervist, sest hea vaimne tervis on suhtlemise üks alustalasid.

 

Teisipäeval sai lehed külge sallivuspuu. Nii oli ka päeva pealkiri “Sallivuspuu”.  Esmalt arutlesime selle üle, kui oluline on kaaslastele midag head öelda – olgu selleks midagi väikest või suurt. Nii saigi igaüks lehele kirja panna, mida ta sooviks teistele head öelda või mida talle on ilusat öeldud sel nädalal. Sallivuspuu sai lehti juurde terve nädala jooksul. Selle abil õpiti, kuidas öelda hästi ning jagada häid mõtteid. Pealelõunal käisid vanemate klasside õpilased Võrus vaatamas noortele suunatud temaatilist etendust “Katki”.

Kolmapäeval käis algatuse “Kiusamisest vabaks” programmi raames koolis külas Inga Lunge.
Tema enda kogemuslugudest jäid kõlama järgmised mõtted:

✅ Minust endast oleneb see, kuidas ma tajun kiusamist.
✅ Kiusamise korral sekkumiseks on vaja suurt julgust. Ole julge!
✅ Teine võib tajuda kiusamist ka siis, kui sa pole tahtnud kiusata.
✅ On palju inimesi, kes harjutavad virisemist – see, mida te harjutate, selliseks te muutute… Kui harjutada kirumist, siis saadki selles väga osavaks. Kui harjutada positiivsust, saad selles osavaks.
✅ Tunnustage julgete tegude eest.
✅ Julge paluda vabandust ja tunnistada oma viga


Neljapäeva kandis pealkirja “Veel sallivuses”. Nii rääkisid õpilased sallivusest, hoolivusest, julgusest. Õpilased tegid slaidiettekandeid ja jagasid oma kogemusi. Vaadati koos temaatilisi videolõike. Algklassides tehti ka munakatse, mis õpetas kui oluline on väärtustada erinevusi, sest muidu oleks maailm igav. Erinevat värvi munad, kuid mõlema sees on munakollane ja -valge, mõlemast saab sama hea koogi. Nii on iga inimene väärtuslik ja oluline.

 

Reedene päev pühendati teemale “Turvaliselt internetis” ning päeva pealkirjaks oli “Suurim julgus”.  Koolis käisid külas Telia programmi “Suurim julgus” spetsialistid. Arutleti küberkiusamise ja interneti turvalisuse üle. Hiljem toimus vanema kooliastme õpilastele mäng “Häkkerite lahing”.

Teemanädala raames pandi koridoris üles õpilaste lugude ja piltidega stend “Hoolivusest läbi lemmikloomade”.

Teemanädal pani tavalisest enam mõtlema sellele, kuidas me omavahel suhtleme – kas oleme hoolivad ja sõbralikud. Palju arutleti selle üle, kui oluline ja suur julgus on ka ise sekkuda. Oli mitmekülgne ja põnev nädal.

14. nov võeti osa maakondlikest poiste rahvastepallivõistlustest.

 

15. nov tähistati lasteaias isadepäeva. Isad said süüa laste tehtud torti ja käia koos lastega vana aja koolitunnis Mõniste Muuseumis.

15. nov osalesid kaks õpilas ja direktor Võrumaa Arenguagentuuri korraldatud "Heaolu foorumil" Kandles, kus muuhulgas olid päevakorras maapiirkondade arengu, töökeskkondade arendamise, mahetoidu ja muud teemad, mis olid seotud hariduse valdkonnaga.

4. - 8. novembril oli VÕRU KEELE NÄDAL. Meie koolist osales neli õpilast piirkondlikul võrukeelsete palade ettelugemise võistlusel Põlvas. Oma vanusegrupis sai esikoha Aleksandra Lepp. Aale Lindenberg pälvis Võru Instituudi eripreemia. Piirkondlikul lugemisvõistlusel osaleid ka Kermo Kasuk ja Elpida Marie Giannakaina. Piirkondlikule lugemisvõistlusele eelnes koolisisene võistlus, kus osalesid veel Kertu Talomees, Isabell Võsu ja Martin Kond. Koolisisesel ettelugemisel valiski hindamiskogu välja parimad lugejad piirkondlikku vooru. Õpilasi juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš.

Oktoobris:

28. - 29. okt osales koolijuht Slovakkias rahvusvahelisel koostöökohtumisel, mis toimus Erasmus+ projekti ZAKATHON raames. Projekti tegevustesse on kaasatud erinevad noorte arendamisele suunatud asutused, organisatsioonid ning koolid Eestist, Slovakkiast ja Itaaliast. Projekti üldisteks eesmärkideks on jagada ja koguda head praktikat, et mõista paremini ettevõtluse valdkonnas toimuvat eesmärgiga toetada noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet. Projekti käigus luuakse noortega töötavate erinevate asutuste inimeste ühist arusaama. Ühise arusaama baasilt viiakse ellu tegevusi, mis aitavad tõsta noorte ettevõtlikkust, sh arendada ettevõtlusjulgust. Lisaks rahvusvahelistele kohtumistele toimuvad tegevused noortega kohapeal,

Koolivaheajal toimus Wana WõromaaWunkorkestri pillilaager ja Reet Laube ning Signe Kylloneni akordionikontsert.

14. - 18. oktoobril oli JÄÄTMENÄDAL. Kogu nädala vältel seostati teemat erinevates ainetundides. Vahetundides said õpilased voltida origamit taaskasutatavast materjalist. Toimus jäätmeteemalised esitlused kogu koolile Teisipäeval käidi kogu kooliga õppekäigul Räpinas: Räpina Paberivabrikus ja Loomemajas, läbiti jäätmeprogramm Räpina Keskkonnamajas ja külastati ettevõtet Verioratsunft.

 

16. okt toimus lastevanemate üldkoosolek.

 

17. okt anti kooli esindusele Paides toimunud Haridusfestivalil üle Ettevõtliku kooli lipp ja baastaseme tunnistus. Mõniste Kool viis eelnevalt läbi ettevõtlike koolide metoodika järgi enesehindamise, millest tulenevalt anti koolile ettevõtliku kooli sertifikaat.

 

18. okt toimus traditsiooniline jooks ümber kooli.

 

Lasteaia vanema rühma ja algklasside lapsed käisid keskkonnahariduslikul õppekäigul Pokumaal. Õppekäiku toetas KIK. Läbiti keskkonnahariduslik õppeprogramm "Saame Pokudega sõbraks".

10. okt toimus õpetajatele ühiskoolitus ja õpilastel oli teistmoodi koolipäev. Käidi rahvamajas  vaatamas Eesti Tantusuakadeemia tantsutrupi etendust "Mahlad välja".

9. okt käisid poisid Viljandis jalgpalli vabariiklikel rahvaliiga finaalvõistlustel, kus jäid jagama 9.- 10. kohta. Juhendas õp Virve Tamm.

4. okt tähistati koolis õpetajate päeva. Traditsiooniliselt korraldas selle õpetajatele 9. klass. Õpilastele andsid tunde 9. klassi õpilased. Õpetajatele toimusid samal ajal vana aja koolitunnid Mõniste Muuseumis, kus õpiti ilukirja, rehkendamist, hümni tsaari kiituseks ja muidugi kuulekust. Rahvamajja oli õpetajatele kaetud pannkoogilaud.

2. okt osaleti orienteerumise meistrivõistlustel Haanjas Veemäel.

Septembris:

23. - 27 sept oli Mõniste Koolis SPORDINÄDAL, kus iga päev toimusid lisaks kehalise kasvatuse tundidele erinevad sportlikud tegevused. Spordinädal avati esmaspäeval liikumismängudega vahetunnis ja lõpetati reedese orienteerumisvõistlusega. Kolmapäeval võeti osa koolinoorte maakondlikest murdmaajooksuvõistlustest, kus Lisette Must saavutas III koha. Juhendas õpetaja Virve Tamm.

26. sept osales õpetaja Asta nelja õpilasega Võrus Stedingu majas toimunud keeltekohvikus. Oli meeleolukas pealelõuna, kus lapsed said kuulda erinevate maailma keelte kõla ja ise hääldamist järgi proovida.

 

27. sept oli koolis õunapäev, mis oli täiesti teismoodi koolipäev. Õpilased läbisid gruppides erinevaid tegevusi, mille keskmes oli õuna temaatika. Degusteeriti  õunasorte, meisterdati, esitleti ja kuulati slaidiettekandeid, tehti erinevaid rühmatöid ja fruktodisaini. Korraldasid õp Heli ja õp Kaie. Töötube õunapäeval viisid läbi kõik õpetajad.

 

17. sept osaleti poiste maakondlikel jalgpallivõistlustel.

16. sept külastas Mõniste Kooli president Kersti Kaljulaid. Presidendi sooviks oli kohtuda kevadel "Rohelise kooli lipu" sertifikaadi saanud Mõniste Kooli initsiatiivgrupi ehk "Mõniste Kooli rohelistega". Peale vestlusringi tervitati presidenti koolipere poolt fuajees väikese etteastega laululastelt, võru keele õppijatelt ja peotantsuõpilastelt, misjärel oli õpilastel võimalik küsida presidendilt küsimusi. Seejärel tutvus president lasteaiaga ning Mõniste Kooli Muusikapesa tegevustega. Pilte presidendi külaskäigust saab näha kooli Facebooki lehelt.

 

18. sept osaleti Kodutütarde ja Noorkotkaste orienteerumisvõistlusel.

19 sept osales koolijuht Haridus- ja teadusministeeriumis hariduse strateegia 2035 töörühma arutelul ja reedel Lõuna-Eesti piirkonna hariduse valdkonna arutelupäeval Urvaste koolis.

20. sept võttis Mõniste Kool osa maailmakoristuspäevast. Õpilased ja õpetajad koristasid kooliteeääri.

Kooliaastat alustati 2. septembril piduliku aktusega koolimaja fuajees.

*************************************

 

 

2018/2019 õa

6. - 12.mail:

Riiklikul ajalooalaste uurimistööde võistlusel pälvis Karl Theodor Grigor raamatupreemia ja Eesti Vabariigi presidendi tänukirja. Tänukirja presidendilt pälvis ka teda juhendanud õpetaja Asta Pazuhanitš.

Kolmapäeval võeti osa Mehkamaa teatriõhtust, kus esineti õpetaja Asta Pazuhanitši juhendamisel võrukeelse näitemänguga. Näitlesid: Laura, Siret, Martin, Helar, Oliver, Indrek, Kermo ja Karl Theodor. Viienda klassi õpilased korraldasid õpetaja Kaie juhendamisel ja lastevanemate toel teatrikohviku.

 

Neljapäeval toimusid Mõniste Kooli mõlemale koosmängurühmale Muusikapesas töötoad, mille viis läbi Prantsusmaalt pärit muusik Florent Coubard. Esimesele koosmängurühmale näitas Florent pille, võttis lahti ühe lõõtspilli ja rääkis selle tööpõhimõttest, mängis prantsuse rahvamuusikat ning õpetas kaks Prantsusmaa rahvatantsu. Elevust tekitas eriti see osa töötoast, kui lapsed said ise erinevaid pille proovida. Teisele koosmängurühmale õpetas Florent ühe Kesk-Prantsusmaalt pärit loo.

.

Neljapäeval osaleti õpetaja Virve Tamme eestvedamisel maakondlikul heategevusjooksul.

Neljapäeval tunnustati Sännas käesoleva aasta võrukeelsete kirjatööde võistluse "Mino Võromaa" parimaid töid.

1.-3. klasside vanuserühmas saavutas Elpida- Maria Giannakaina I - II koha (jäi jagama kohta ühe Osula kooli poisiga) ja Aale Lindenberg III - IV koha (jäi kohta jagama ühe Peedu kooli poisiga).

4. - 6. klasside vanuserühmas saavutas Angelos-Tepo Giannakainas III - IV koha (jäi kohta jagama ühe Haanja kooli tüdrukuga). Kokku osales võistlusel 47 last ja noort ja esitati 51 tööd. Juhendasid õpetaja Asta Pazuhanitš ja õpetaja Ene Laube.

Võru keele olümpiaadil "Ütski tark ei sata taivast" saavutas Dimitra Giannakaina 3. koha. Juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš.

Reedel esinesid laululapsed õpetaja Külli juhendamisel Harglas emadepäevale pühendatud peol. Kaasa aitasid Krista Länik ja õpetaja Heli Esko.

Reedel toimus lasteaias piknik koos emadega.

Mõniste Kooli II klass osaleb õpetaja Heli juhendamisel Räpina Aianduskooli"Tomatiprojektis" ja sai taaskasutatatvatest materjalidest kausside meisterdamise võitlusel II koha.

29. aprillil - 5. mail:

Teisipäeval käidi algatuse "Aitan lapsi kinno" raames Kandles kinos vaatamas filmi Ott Tänakust. 2. - 4. mail käisid vanemate klasside õpilased ekskursioonil Palangal. Kaasas olid klassijuhatajad õp Marin ja õp Ene.

 

22 - 27. aprillil oli koolivaheaeg.

Koolivaheajal said kokku noorkotkad ja kodutütred ning õpetaja Heli juhendamisel omandati olulisi oskusi.

 

15. - 21. aprillil:

Neljapäeval osaleti võrikeelsel näitemängupäeval, kus Mõniste Kooli näitlejad õpetaja Asta Pazuhanitši juhendamisel pälvisid parima trupi tiitli. Eriauhinna pälvis Karl Theodor Grigor.

 

8. - 14. aprillil:

Esmaspäeval toimusid lasteaialastele ja õpilastele esmaabitunnid, mille viis läbi Riina Paat. Reedel toimus 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine. Kõik loovtööd kaitsti edukalt. Oli väga erinevaid töid  - näiteks ERMi makett koos teoreetilise uurimustööga, vanaisa sõjaaegsete kirjade põhjal koostatud töö, ise ehitatud võrr, rahvapillilaagri ainetel õmmeldud lapitekk, kleit koos moeajaloo ülevaatega, töö enese arengu järgimisest läbi kehalise jõutreeningu, matemaatiline mäng jt.

 

1. - 5. aprillil:

Esmaspäeval osalesid vanemate klasside õpilase Märt Treieri riskikäitumise ennetamise koolitusel, mis seekord toimus Rõuge koolis. Teisipäeval toimus 1. ja 3. klassi õpilastele veeohutusloeng. Neljapäev oli uurimusliku õppe päev. Lapsed lahendasid õppeülesandeid kodus. Õpetajatel oli koolituspäev. Reedel esinesid muusikapesa õpilased, kes kuuluvad Wana Wõromaa Wunkorkestrisse, Viluste põhikoolis. Reedel oli 8. klassi loovtööde esitamise tähtaeg. Kõik loovtööd esitati õigeks ajaks. Nädalavahetusel toimus koolimajas Noorkotkaste ja Kodutütarde osaoskuste rühmasisene laager, mille viis läbi õpetaja ja rühmajuht Heli.

 

25 - 29. märtsil:

Mõniste Kooli II klass pälvis tunnustuse sisuka uurimustöö eest ja pääses Linnusõbra projekti finaali. Käesoleva nädala jooksul koostati linnusõbra projekti kolmanda ülesandena õpilaste ühistööna värviraamat.

Neljapäeval toimus koolisisene jalgpallivõistlus. Jalgpallivõistluse korraldas üks 8. klassi õpilane loovtöö praktilise osana. Koolijuht osales neljapäeval Tallinnas HTM korraldatud õppekava uuenduste arutelul.

 

Reedel asetati seoses 70. aasta möödumisega märtsiküüditamisest mälestusküünlad Hävinud Kodu mälestusmärgi juurde ja mälestuskivide ette rahvamaja juures. Õpetaja Asta rääkis, mida küüditamine tähendas ja kuidas see selle kandi elu muutis. Käidi vaatamas kunagist kitsarööpmelise raudtee asukohta Mehkal. Kuigi seda raudteedpidi küüditatutega vagunid ei veerenud, räägiti raudteest kui sümbolist. Koolimajas näitas õpetaja Asta õpilastele kaardil, kuidas raudtee kulges ja kuhu küüditatuid viidi. Ühe küüditatu mälestused luges Alfred Käärmani kirjapandu järgi õpilastele ette Romet Pazuhanits. Õpilased lugesid Lydia Koidula luuletusi.

Kogu nädala jooksul said õpilased osa võtta matetalgutest.

18. - 24. märtsil:

Mõniste Kool võttis osa algatusest "Mitmekülgne tervislikku toitumist edendav koolitussari", mille raames korraldati "Tervisliku toidu nädal". Esmaspäeval toimusid loengud mitmekülgse tervisliku toitumise teemal  koos köögi- ja puuviljade maitsmisega. Loengud toimusid erinevate lasteaias ja koolis kooliastmete kaupa. Teisipäeval ja kolmapäeval käsitleti nädala teemat "Mitmekülgne tervislik toitumine" erinevates ainetundides ja pandi üles väike näitust sellest, kuidas tunnis käsitletu ka väljundi sai. Neljapäeval tegi koolilõuna koos kooli kokkadega Markus Mekk, kes tegi vahelduseks tavapärasele koolitoidule toite erinevatest taimsetest komponentidest. Pärast said lapsed neid süüa ja arvamust avaldada. Tegevused seotati õppetöös ka Rohelise Kooli algatusega. Lastele anti nädala lõpus juhiseid tervislikuks toitumiseks (sh TAI soovitatud toidupüramiid). Mõniste Kooli Rohelised koos õpetaja Kaiega ja majandusjuhataja Merikesega koostasid infolehe, kus selgitati kooli meenüü koostamisele kehtestatud nõudeid ja tervisliku toitumise põhimõtteid. Infoleht jagati kõigile õpilastele.

19. märtsil võisteldi saalihoki vabariiklikel võistlustel, kus Mõniste Kooli tüdrukute võistkond saavutas I koha. Poisid saavutasid sel korral vabariiklikel võistlustel 5. koha. Juhendas õpetaja Virve Tamm.
Võistkonda kuulusid Mariliis Must, Dimitra Giannakaina, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo, Lisette Must.
Poiste võistkonda kuulusid Janmar Torn, Rando Raimla, Helar Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi, Joonas Udsu, Vilmar Mursal. Poiste võistkonda kuulub ka Richard Lepp, kes ei saanud kahjuks vigastuse tõttu võistlustel osaleda. Eelmisel aastal oli Janmar vigastusega kõrval.

21. märtsil võeti osa ülemaailmsest matemaatikavõistlusest Känguru.

Nädalavahetusel toimus meie koolis piirkondlik Noorkotkaste ja Kodutütarde laager. Toimusid osaoskuste võistlused. Meie kooli poolt osales laagri korraldamisel rühmajuht Heli.

 

 

11. - 17. märtsil:

Kolmapäeval käisid 8. ja 9. klasside õpilased õppekäigul Väimela ja Tartu kutsehariduskeskustes tutvumas edasiõppimise võimalustega. Ühtlasi käidi ka saabuvat emakeelepäeva silmas pidades FR, R: Kreutzwaldi muuseumis. Õppekäigu korraldasid õp Marin ja õp Ene. 5. - 7. klasside õpilastele toimus kolmapäeval algatuse KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) raames Kaitseliidu korraldatud loeng. Reedel lõppes koolis II trimester ning tunnustati tublisid õppijaid. Algklasside õpilased osalesid reedel Võrus "Tähelepanu! Start" maakondlikel võistlustel. Reedel anti Wana Wõromaa Wunkorkestriga, mille koosseisu kuuluvad ka Mõniste Kooli Muusikapesa õpilased, kontserdid Kääpa hooldekeskuses ning Pikakannu ja Kääpa koolides.

 

4. - 10 märtsil:

Esmaspäeval käisid vanemate klasside õpilased kinos vaatamas filmi "Tõde ja õigus". Teisipäeval peeti peale tunde vastlapäeva. Kuigi ilm oli heitlik, sai lastud vastlaliug, võisteldud pallimängus ja köieveos. Lõunaks söödi oasuppi ja peale jõukatsumisi sai igaüks vastlakukli. Vastlapäeva korraldas traditsiooniliselt 9. klass koos klassijuhatajaga. Kolmapäeval osaleti õpetaja Virve juhendamisel Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise võistlustel Haanjas. Meie koolist tegid parima tulemuse Andra Alliksoo (10. koht), Anett Kaupmees (12. koht) oma vanusegrupis, Eliisa Taal (10. koht), Mariliis Must (11. koht) oma vanusegrupis. Kolmapäeval võeti õpetaja Asta juhendamisel osa võro keele olümpiaadist. Reedel toimus koolipäeva lõpus Wana Wõromaa Wunkorkestri kontsert, mille koosseisus mängivad ka Mõniste Kooli Muusikapesa õpilased. Wana Wõromaa Wunkorkester andis kontserdid ka Maksimarketis ja Taheva sanatooriumis. Orkestri tegemisi juhatab Kadri Laube ning õpetavad lisaks temale ka Kadri Lepasson ja Ott Kaasik.

 

25. veebruaril - 3. märtsil oli koolivaheaeg.

 

18. - 24. veebruaril:

Nädala kooli- ja lasteaiaelu tegemised olid inspireeritud Eesti Vabariigi aastapäevast. Neljapäeval tähistati Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva kontserdiga rahvamajas. Esineti peotantsu, õpetaja Külli õpetatud tansu ja lauludega, õpetaja Asta õpetatud võrukeelsete luuletustega ja lasteaia õpetajate Siiri ja Anne õpetatud laulu- ja tantsulugudega.

 

Mõniste Kooli “Rohelised”  korraldasid 13. veebruaril “Sooja kampsuni päeva”.

Alates aastast 2005, korraldatakse Euroopas, Belgia algatusel, “Sooja kampsuni päeva”. Selle päeva mõte oli meelde tuletada, et globaalset soojenemist aitab pidurdada meie säästlikum energia tarbimine. Selleks on palju võimalusi: kanna kampsunit, selle asemel, et tuba liiga soojaks kütta; eelista kohalikku toitu, kasuta rohkem jalgratast, ära jäta seadmeid ootereziimile jne. Sooja kampsuni päeval keerati kooli küttekraade väiksemaks ning tuldi  kooli soojades kampsunites ja sokkides. Selgitati välja stiilsemad kampsud-sokid! Ülekoolilisel kultuurhommikul räägiti globaalsest soojenemisest ja selle pidurdamide võimalustest. Vahetundides osaleti liikumismängudes ja selgitati välja keskkonnateadlikumad õpilased.

     

Jaanuaris viisid Mõniste Kooli "Rohelised" õpilaste hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada koolitoidud, mida kõige vähem süüakse. Kõige vähem punkte saanud toidud tahetakse asendada uutega. Selleks kuuluti välja retseptivõistlus. Retseptid võistlesid 4 kategoorias: 1) parim kalatoit; 2) parim supp; 3) parim köögiviljatoit; 4) lihtsalt üks hea toit koolimenüüsse.

"Roheliste" tegevusi juhendab õpetaja Kaie.

 

 

11. - 17. veebruaril:

Sel nädalal toimusid nii poiste kui tüdrukute saalihokivõistlused. Mõlemad võistkonnad ei lasknud lüüa endale ühtki väravat ja tulid maakonna meistriteks. Õpilasi juhendas õpetaja Virve Tamm. Tüdrukute võistkonnas mängisid: Mariliis Must, Dimitra Giannakaina, Eliisa Taal, Anett Kaupmees, Signe Mägi, Andra Alliksoo, Lisette Must. Poiste võistkonda kuulusid: Richard Lepp, Janmar Torn, Rando Raimla, Helar Kond, Priit Saar, Rayan Hanimägi, Joonas Udsu, Vilmar Mursal. Reedel tähistati koolis sõbrapäeva, mille korraldas õpilasesindus. Lasteaialapsed käisid sõbrapäeva puhul lustimas Pätu mängutoas Võrus. Hargla piirkonna eestvedamisel toimus taas "Suur klassiõhtu". Seekord saadi kokku Mõniste rahvamajas.

 

4.  - 10. veebruaril:

Kolmapäeval olid lasteaias Kagu-Eesti Rajaleidja Keskuse spetsialistid. Õhtupoolikul toimud 9. klassi lapsevanemate koosolek. Neljapäeval alustas kooli muusikapesas taas tööd õpetaja Ott Kaasik. Neljapäeval osaleti maakondlikel sisekergejõustiku võistlustel.

Neljapäeval toimus kooli hoolekogu. Arutati eelarve küsimusi ja tehti sellest lähtuvalt ettepanekuid vallavalitsusele. Päevakorras oli ka lasteaia turvalisuse tegevuskava. Nädalavahetusel toimus koolimajas heade koostööpartnerite Playtech laager. Laagri korraldas ja viis läbi infojuht Kristo Hainsoo.

Toimusid 5. - 7. klasside õpilastele loengud algatuse KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) raames. Teisipäeval toimus õpilastele loeng teemal "Küberturvalisus" ja reedel teemal "Erinevad hädaolukorrad" Loengud viisid läbi Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna politseinik ning Päästeameti Lõuna päästekeskuse spetsialist. Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul. Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda. Projekti I-etapp koosneb Pääste, Politsei, Kaitseliidu ja Punase Risti loengutest Võru maakonna 6. klasside õpilastele ning Maanteeameti koolitusest õpetajatele. Koolitused toimuvad perioodil jaanuar – aprill 2019.  KEAT tegevusi Mõniste Koolis koordineerib õpetaja Kaie.

28. jaanuaril - 1. veebruaril:

 

Kolmapäeval toimus kõigi kooli töötajate arutelu- ja koostööõhtu. Neljapäeval saavutas Mõniste Kooli võistkond maakondlikel rahvastepallivõistlustel kolmanda koha. Neljapäeval osalesid 6.- 9. klasside õpilased Valgas Paju lahingu ja Valga vabastamise 100. aastapäeva tähistamisel. Nähti soomusrongi ja Valga vabastamise näidislahingut.

 

21. - 27. jaanuaril:

Teisipäeval käisid algatuse Koolikontsert raames külas Vladislav Koržets (kes rääkis enda kirjutatud lugusid) ja Tõnu Timm (kes laulis, mängis kitarri ja tutvustas-mängis havai kitarri). Kontserdi toimumist toetas B. G. Forseliuse Selts.

 

14. - 20. jaanuaril:

Esmaspäeval lõppes nädalane õpilasvahetus, mille käigus õppis Mõniste Koolis ühe nädala jooksul 7. klassi õpilane Hummuli Põhikoolist. Teisipäeval ja neljapäeval osaleti maakondlikel saalijalgpalli võistlustel. Neljapäeval käisid koolis Muusikapesa tegemistega tutvumas vallavolikogu külaelukomisjoni ja kultuurikomisjoni liikmed.

 

 

7. - 13. jaanuaril:

Kooli tuli vahetusõpilane. Karl Theodor Grigor osales õpetaja Marin Kuslapi juhendamisel inglise keele olümpiaadil.

 

Koolivaheajal:

Koolivaheajal toimusid saalihoki treeningud. Lasteaed oli tööpäevadel avatud. 5. jaanuaril käidi lastega Tallinnas vaatamas jääetendust ning külastati ka Maarjamaa Memoriaali, kus iga laps sai infot otsida oma represseeritud vanavanemate, sugulaste kohta. Koos asetati mälestusküünlad.

17. - 21. detsembril:

Kolmapäeval viidi tervitused kooli poolt kohalikku hooldekodusse  ning kooli- ja lasteaialapsed esinesid hooldekodus jõulukontserdiga. Reedel peeti rahvamajas kooli jõulupidu.

10. - 16. detsembril:

Esmaspäeval tähistati teist adventi. 9. klassile käis tundi andmas karjäärinõustaja. Näljapäeval käidi koolis külas Võrumaa Arenguagentuurist. Arutati edasise koostöö võimalusi. Neljapäeval toimus Mõniste Kooli Muusikapesa jõuluootuse kontsert. Juhendasid Muusikapesa õpetajad Kadri Laube, Meelika Hainsoo, Rolf Saarna, Reet Laube, Heli Esko ja Mare Visnapuu. Reedel oli lasteaia ja koduste mudilaste jõulupidu.

 

3. - 7. detsembril:

Esmaspäeval tähistati kultuurhommikuga I adventi. Karl Theodor Grigor osales õpetaja Marin Kuslapi juhendamisel inglise keele olümpiaadil.

 

 

26. - 30. novembril:

Teisipäeval osalesid 6 õpilast Tartus ERMi 22. võistujoonistamisel. Õpilasi juhendas õpetaja Heli Esko. Neljapäeval võtsid 17 õpilast osa Võru Spordikeskuses toimunud teatevõistluse "Tähelepanu, start!" I etapist. Juhendas õpetaja Virve Tamm. Reedel käis koolis  PRIA projektiga seoses kontroll. Kõik oli korras :)

 

 

19. - 23. novembril:

 

Esmaspäeval toimusid 8. ja 9. klasside õpilastele kärjääriõppe tunnid karjäärinõustajaga. Kolmapäeval osalesid neli õpilast koos huvijuhiga "Lahedal koolipäeval" Tallinnas. Neljapäev oli ülekooliline teemapäev "Vähendame jäätmeid". Õpetaja Kaie koos õpilastega tegid ettekande prügi sorteerimisest ja taaskasutusest. Viidi läbi prügi näidissorteerimine. Õpilased demonstreerisid asju, mida nad olid taaskasutusele võtnud või taaskasutamiseks ümber kohandanud. Toimus ka väike moešou, kus demonstreeriti riiete taaskasutamist. Vanematele klassidele jätkusid tunnid prügi teemal. Temaatilisi tunde viisid läbi õpetaja Kaie, õpetaja Ene, õpetaja Marin ja spetsialist Keskkonnaametist. II klass oli harjutanud prügi sorteerimist nädala jooksul oma klassis. Reede hommikul korraldas II klass koos õpetaja Heliga ja õpetaja Külli abiga kadripäevale pühendatud kultuurhommiku. Võrreldi mardipäeva ja kadripäeva kombestikku. Tüdrukute võistkond (2. - 5. klass) osales koos õpetaja Virvega piirkondlikul rahvastepalli võistlustel. Reedel oli I trimestri lõpp ning tunnustati tublisid õpilasi. Ainult viitele õppisid sel trimestril Laura Parts ja Lisette Must.

 

12. - 17. novembril:

Teisipäeval osales koolijuht vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekul Missos, kus kiideti heaks Mõniste Kooli muudetud põhimäärus. Kolmapäeval 14. novembril tehti ajarännak vanas koolimajas. Rännati tagasi 92 aastat, sest just 14. novembril 1926 õnnistati sisse vana koolimaja II korrus. Sündmustest ja selle aja koolielust rääkis õpilastele endine direktor ja õpetaja Aili Paeglis. Tollase vallavolikogu otsust, ehitada koolimaja suuremaks, etendasid õpilased Karl Theodor Grigor, Helar Kond, Indrek Puusalu ja Kermo Kasuk. Ajarännakut ilmestasid Mõniste kandi kirjaniku Raimond Kolgi luuletused ja proosapalad. Kunagisi koolimälestusi vanas koolimajas õppimisest ja õpetamisest jagasid praegused õpetajad. Kauaaegsetele koolijuhtidele süütasid direktorite mälestuspingi juures küünla praegune koolijuht Maarika Niidumaa, endine direktor Aili Paeglis, õpilasesinduse president Anett Kaupmees ja asepresident Kaspar Kongo. Ajarännaku korraldas õpetaja Astale Pazuhanitš. Kolmapäeva pealelõunal osalesid IT huvilised õpetaja Ene Müürsepa juhendamisel Progetiigri õpilasüritusel Võrus. Vanemate klasside õpilastele käis külalistundi andmas Tagasi Kooli algatuse raames vanglajurist. Lasteaia vanema rühma lapsed käisid Võrus teatris vaatamas Rakvere teatri etendust. Neljapäeval käis algatuse Tunnen. Tean. Oskan raames lasteaias lastele rääkimas kohalik konstaabel. Neljapäeval osales direktor lasteaiajuhatajate nõupidamisel Võrus. Reedel osalsid nii poiste kui tüdrukute võistkonnad maakondlikel rahvastepalli võistlustel, kus tüdrukute võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid: Lisette Must, Siret Mägi, Annabel Hainsoo, Laura Parts, Sandra Vaiksaar, Kertu Talomees ja Elpida Maria Giannakaina. Juhendas õpetaja Virve Tamm.  Reedel osales direktor nõupidamisel kohalikus omavalitsuses.

5. - 10. novembril:

Koolis peeti võru keele nädalat. Kolmapäeval osalesid Aale Lindenberg, Martin Kond ja Indrek Puusalu võrukeelsel ettelugemispäeval Võrus. Neljapäeval osaleti Raimond Kolgi raamatu esitlusel Võru Kreutzwaldi muuseumis, kus esinesid Lisette Must, Laura Parts, Karl Theodor Grigor ja Marleen Länik. Õpilasi juhendas õpetaja Asta Pazuhanitš. Reedel toimus mardipäevale pühendatud kultuurhommik, mille viis läbi 6. klassi õpilased klassijuhataja Romet Pazuhanitšiga.

29. oktoobril - 2. novembril:

Teisipäeval toimus lastevanemate üldkoosolek. Hoolekogu esinaine Helen Puusalu andis ülevaate hoolekogu tööst. Direktor rääkis käesoleva õppeaasta prioriteetidest ja andis ülevaate üldpädevuste õpetamisest Mõniste Koolis käesoleval õppeaastal. Peale üldkoosolekuid lasteaias ja koolis toimusid klassikoosolekud. Reedel, hingedepäeval süüdati  koolimajas küünlad. 6. klassi õpilased rääkisid hingedepäeva kommetest. Lasteaialapsed käisid õppekäigul Hargla kirikus ja kalmistul. Õhtul süütati küünlad ka endiste õpetajate ja töötajate mälestuseks Hargla kalmistul.

 

22. - 26. oktoobril oli vaheaeg

 

15. - 19. oktoobril:

Esmaspäeval andis põneva loengu 8.-9. klassile Meelika Tamberg Töötukassast. Lasteaia vanem rühm käis orienteerumas Mõniste pargis. Teisipäeval käis lasteiaia noorem rühm Alaveski Loomapargis. Kolmapäeval käisid 5.-6. klassi õpilased õppematkal Luhasoos. Kaasas olid klassijuhatajad Kaie Kirch ja Romet Pazuhanitš. Neljapäeval käis kogu koolipere Varstu Kultuurikeskuse kinos vaatamas loodusfilmi "Tuulte tahutud maa". II klass külastas koos õpetaja Heli Eskoga Mõniste Päästekomandot. Toimus Võrumaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noortekogu, mille raames õpiti meeskonnatöö oskust Võru põgenemistoas. Mõniste rühma esindasid Anett Kaupmees ja Janar Põder. Mõniste Päästekomando käis liiklusohutuse projekti "Tean. Tunnen. Oskan" raames külas Mõniste lasteaial. Reede toimus juba 12. korda traditsiooniline jooks ümber kooli. Iga õpilase eesmärgiks oli saavutada eelmise aasta tulemusest parem tulemus. Peale jooksu sai nautida sooja teed ja toimus autasustamine. Piltidega jooksust ja autasustamisest saab tutvuda kooli Facebooki lehel. Seni püsinud rekordid (mis on Teele Tamme ja Stiiv-Toomas Meeksi nimel) jäid ka seekord purustamata. Peale jooksu läks II klass Rõuges Ööbikuorus ja külas endisel klassijuhatajal, õpetaja Maie Võsul. Algas sügisvaheaeg.

08.  - 14. oktoobril:

Esmaspäeval toimus KIK projekti raames õuesõppepäev 2.,4, 7.-9. klassidele ja lasteaia vanemale rühmale Elistvere Loomapargis. Kolmapäeval käisid koolis Rajaleidja spetsialistid. Neljapäeval viis koolimajas õpilaste arstliku kontrolli läbi perearst. Reede toimus lasteaias liiklusohtuse projekti "Tunnen. Tean. Oskan" raames õppepäev, mida viis läbi kaitseliitlane Kurmet Müürsepp. Laupäeval toimus Haanjas Võrumaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde maakondlik laskevõistlus. Oma vanuserühmas saavutas II koha Martin Kond. Teiste seas andsid tubli tulemuse Richard Lepp ja Rando Raimla.  Pühapäeval oli Mõniste Kooli esindajal au osaleda Eestimaa õpib ja tänab auhinnagalal Tallinnas. Mõniste Kooli Muusikapesa asutamine oli esitatud konkursile "Eestimaa haridusasutuse aasta tegu" kategoorias.   

 

01. - 07. oktoobril:

 

Esmaspäeval tähistati koolimajas rahvusvahelist muusikapäeva. Väikese kontserdi akordionil andis Angelos-Tepo Giannakainas ja klaveril Dimitra Giannakaina. Päeva korraldasid muusikaõpetaja Külli Mannas ja Muusikapesa õpetaja Reet Laube.  Kolmapäeval osalesid 31 õpilast maakonna meistrivõistlustel valikorienteerumises Kubjal. Individuaalselt saavutas hea tulemuse Lisette Must III koht. Paarisorienteerumises saavutasid oma vanuserühmas I koha Imre Võsu ja Vilmar Mursal, III koha Indrek Puusalu ja Fredy Hanimägi, III koha Siret Mägi ja Sandra Vaidre. Juhendas kehalise kasvatuse õpetaja Virve Tamm. Neljapäeval käisid külas kooliprojekti "Jalgpall kooli" raames Eesti Jalgpalli Liidu treenerid, kes viisid 1.-5. klassile läbi põnevaid harjutusi jalgpalliga. Õhtul toimus Mõniste Rahvamajas Rõuge valla õpetajate päevale pühendatud tänuüritus, kus tunnustati teiste seas südamega tehtud töö ja pühendumise eest õpetaja Marin Kuslapit ja lasteaia õpetajat Siiri Troskat. Tänuüritusel andsid meeleoluka kontserdi Inga ja Toomas Lunge. Reede tähistati koolimajas õpetajate päeva. Õpetajatel oli sel päeval palutud kehastada EV100 raames Eesti jaoks olulisteks ajaloolisteks isikuteks. Külas olid Lydia Koidula, F.R.Kreutzwald, K.J.Peterson, Ivan Orav, käsitööline Marie Mustkivi ja lüpsinaine Leida Peips  9. klassi õpilased said end proovile panna õpetajatena. Reede õhtul sõitsid Võrumaa Noored Kotkad ja Kodutütred Eestit esindama Lätti, Cēsises toimunud Baltimaade orienteerumisvõistlusele “Vējiņu Kauss 2018”. Laupäeval toimunud võistlusel võideti individuaalselt oma vanuseklassides kaks kuldmedalit ja kolm pronksi. Võistkondlikult võideti 3. koha karikas. Tubli panuse andis teiste seas ka Mõniste rühma noorkotkas Oliver Puusalu. Esindajana oli noortega kaasas Võrumaa Noorte Kotkaste Maleva pealik Romet Pazuhanitš.

 

24. - 29. septembril:

 

Koolipere võttis osa üleriigilisest spordinädalast. Spordinädal avati ühise rivistusega staadionil ning klassid said end proovile panna teatevõistlusel. Teisipäeval toimus suur orienteerumisvõistlus, kus pandi oma teadmised proovile kaardi abil metsas punktide leidmisel. Kolmapäeval osaleti Võru maakonna koolinoorte murdmaajooksu võistlusel Kubijal. Pärast jooksmist käisid 12 noorkotkast ja kodutütart maakondlikul orienteerumisvõistlusel Parksepa metsades. Neljapäev oli jalgpallipäev, kus kõikidel õpilastel oli võimalik oma taset näidata jalgpalli väravasse ajades. Reedel toimusid erinevad tegevused liikumistunnis. Spordinädal lõpetati saalihoki treeninguga. Spordinädalat viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Virve Tamm. Nädala algul panid algklasside õpilased õpetajate Heli Esko ja Virve Tiits juhendamisel koolimajas üles vahva näituse "Sügise sünnipäeva külalised". Näituseks olid algklasside lapsed meisterdanud erinevaid tegelasi sügisandidest. Lasteaia vanema rühm käisid Mõniste raamatukogus. Laupäeval osaleti Tsooru Rahvamajas Playback Showl, kus õpilased Lisette ja Mariliis Must said oma kavaga I koha.  Õpilaste esinemistes lõid kaasa veel noortejuht Tiiu Saar ja kooli huvijuht Romet Pazuhanitš. Gruppi juhendas lapsevanem Tiiu Must. Laupäeval toimus Wana Wõromaa Wunkorkestri uue hooaja esimene laager. Laagri korraldas Kadri Laube. Õpetasid Kadri Laube ja Kadri Lepasson.

 

17. - 23. septembril:

 

Esmaspäeval külastasid meie kooli Rõuge valla Noortevolikogu esindajad, kes rääkisid 8.-9. klassile noortevolikogu tegemistest. Lasteaia vanem rühm käis sügisesel õppekäigul juurviljaaias. Uut õppeaastat alustas Mõniste Kooli Muusikapesa. Käesoleval aastal õpib Muusikapesas 32 õpilast. Õpetavad Kadri Laube, Reet Laube, Mare Visnapuu, Rolf Saarna, Meelika Hainsoo ja Heli Esko. Neljapäeval toimus Võrumaa koolinoorte meistrivõistlus jalgpallis, kus osalesid 6.-9. klassi poisid. Reedel võistlesid jalgpallis 6.-9. klassi tüdrukud. Juhendas õpetaja Virve Tamm. Lasteaia nooremal rühmal toimus matkapäev.

 

10. - 15 septembril:

Esmaspäeval toimus muusikapesa infopäev, kus kõik huvilised said tutvuda uute õpetajatega. Räägiti ka uue õppeaasta töökorraldusest Muusikapesas. Reedel võeti osa ülemaailmsest maailmakoristusest. Osa võtsid kõik õpilased ja õpetajad. Prügist said puhtaks suuremad Mõniste piirkonna teeääred. Prahti oli omajagu ning seda korjati kokku sõiduauto järelkäru täis.

 

3. - 7. septembril:

Kooliaasta avaaktus toimus sel aastal 3. septembril. I klassi võeti vastu kuus koolijütsi. Mõniste Koolis alustasid tööd II klassi õpetajana Heli Esko ja õpingute kõrvalt osalise koormusega eesti keele õpetajana Christina Möllits.

 

 

***********************************************************************************************