ELURIKKUS

 

1) Oktoobris tomusid kogu kooli  õppekäigud Elistvere Loomaparki ja Luhasoole. Õppisime tundma sootaimi ja saime palju huvitavat ja uut teada Eestimaa loomadest.

2) 18. oktoober  toimus kooli ühiskülastus kinno, vaatasime filmi “Tuulte tahutud maa”, pärast arutlesime nähtu üle ainetundides.

3) ÕPIME EESTIMAA TAIMI-ja LOOMI tundma!

4) Mõniste kooli kesk – ja vanema kooliastme  õpilased   võtsid endile eesmärgiks kevadeks ära õppida 100 taime/loomaliiki! Kuidas sellega hakkame saadi, seda näitab kevadine võistlus!

 

5) PUNGADE JÄRGI PUUDE ja PÕÕSASTE MÄÄRAMINE!

Juba märtsi lõpus tõime loodusainete klassi 30 puu/põõsa oksa, et neid tundma õppida pungade järgi, edasi järgnes juba looduses puude ja põõsaste määramine pungade järgi!

 

6) Mai lõpus korraldab kohalik Jahimeeste Selts õpilastele 3 tunnnise õppuse jahi teemadel.

Suur taimejaht

Neljanda veerandi viimase päeva pikapäevarühma tundides lahendasime ülesandeid BlueBot'i abil, tegime Suurt Taimejahti.
 

 

 

 

 

Linnusõbrad

Talvisel ajal tutvus 2.klass talilindudega, võtsime osa projektist “Linnusõbrad”. Esmalt meisterdasime talilindudele söögimaja ja asusime sinna toitu panema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detsembrit alustasime lindude jälgimisega, mil iga päev märkisime üles, mitu ja millised talilinnud meil akna taga käivad. Vaatlust tegime märtsini. Talve jooksul käis meil üheksa erinevat liiki.

Lindude toitmisest aga sai osa kogu 1.-3.klass - seda oli vahel koos tore teha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Projekti raames tegime oma kodukohas väikese uurimuse, kus pidime välja selgitama, kuidas Mõnistes suhtuvad inimesed talilindude toitmisesse. Oma esimese uurimuse esitlemiseks meisterdasime ühe tüdruku, kes meie uurimust loeb.  

 

Kevadine ülesanne oli meisterdada värviraamat. Meie raamatusse said kõik talilindude liigid, kes meie akna taga käisid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatisõbrad

 

Kevadel võttis 2.klass aga osa projektist “Tomatisõbrad”. Meie ülesanne oli kasvatada kahte tomatisorti - Vilma ja Venus. Kasteti neid kahe erineva loodusliku väetisega, et välja selgitada, kas väetised mõjutavad taimede kasvu erinevalt. Lisaks loeti iga nädal huvitavat infot tomatite ja nende sugulaste, vihmausside jm kohta. Igal nädalal tehti taimede mõõtmised.

 

Peame projekti kohta blogi, see on nähtav siin: https://spark.adobe.com/page/oN3wqQt6ytqNy/

rk4.png
rk5.png
IMG_3512 2.JPG
IMG_2970.JPG
IMG_2603 (1).JPG
IMG_3338 2.JPG