top of page

Mõniste Kool 

Võrumaa, Rõuge vald

Kuutsi 66018

tel +372 78 90619 

e-post kool@kuutsi.edu.ee

 

Maarika Niidumaa, direktor

maarika@kuutsi.edu.ee tel +372 78 90744

 

Kristo Hainsoo, infojuht 

kristo@kuutsi.edu.ee tel +372 78 90619

 

Krista Länik, sekretär-juhiabi   

kool@kuutsi.edu.ee tel +372 78 60676

 

Merike Ruven, majandusjuhataja 

merike.ruven@gmail.com tel +372 78 60675

 

Anne Antsov, lasteaia õpetaja 

lasteaed@kuutsi.edu.ee  tel +372 78 90669

Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb Rõuge Vallavalitsus.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

bottom of page