ROHELINE KOOL 2020/21

2018/2019 õppeaastal liitus Mõniste kool „Rohelise kooli programmiga“.  2019.a. juunis tunnustati meie tegevust rohelise lipuga.  Sellel aastal peame oma rohelist lippu uuesti kaitsma!

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele - seal osaleb üle  70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis.

Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

 

SIIN ON INFO MÕNISTE KOOLI ROHELISE KOOLI KOHTA!

 1. Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri

 2. Koosolekute protokollid

 3. Keskkonnaülevaatuse küsimused ja lühikirjeldus

 4. 2020/21 õ-a käsitletavad teemad. Toimunud üritused

 5. Keskkonnategevuskava

 6. Keskkonnapõhimõtted

 7. Ressursikulud

 

1.KESKKONNATÖÖRÜHMA LIIKMETE NIMEKIRI

 1. Maarika Niidumaa – juhtkonna liige

 2. Marin Kuslap - õpetaja 

 3. Merike Ruven -lapsevanem

 4. Kaie Kirch – õpetaja

 5. Martin Kond - õpilane

 6. Anett Kaupmees- õpilane

 7. Andra Alliksoo – õpilane

 8. Sandra Vaidre – õpilane

 9. Indrek Puusalu - õpilane

 

2.KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

KOOSOLEK NR 1 (2020/21 õ.a)  25. september 2020

Osalejad:  Anett Kaupmees, Andra Alliksoo, Sandra Vaidre; Martin Kond, Kaie Kirch; Merike Ruven.

Koosoleku juhataja: Kaie Kirch

Protokollija: Anett Kaupmees

 

PÄEVAKORD:

 1. Uue õppeaasta keskkonna ülevaatuse kokkuvõte, põhiteemade kinnitamine

 2. Rohelise kooli liikmete nimekirja parandamine

 3. Keskkonna põhimõtete ülevaatamine, parandamine

 4.  Kuidas korraldada lillemuru seemnete külvamine kogu koolile?

 5.  Ideid ja mõtteid ülekoolilisteks üritusteks

 

OTSUSED:

 1. 2019/20 õppeaasta Rohelise Kooli teemadeks on: 1. Elurikkus ja loodus; 2. Õueala; 3. Toit

 2. Kinnitati Rohelise Kooli nimekiri 2020/21 õ-a.

 3.  Kinnitati Rohelise Kooli keskkonna põhimõtted

 4. Panna üles  näitus nendest taimedest, mida külvame hakkame.

 5. Tähistame ülekooliliselt rahvusvahelist toidupäeva

 

Protokollis:  Anett Kaupmees 

 

KOOSOLEK nr. 2   30. november 2020

 

Osalejad:     Anett Kaupmees,  Andra Alliksoo, Sandra Vaidre, Martin Kond, Kaie Kirch, Merike Ruven

Koosoleku juhataja: Anett Kaupmees

Protokollija:  Sandra Vaidre

 

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte septembris ja oktoobris toimunud üritustest, õpilaste tagasiside.

 2. Roheliste grupi tegevused seoses Mõniste juubeliaastaga

 

OTSUSED:

 1. Kõige enim hääli saanud üritus „Ellujäämiskursus Voki külas“, väga suure kiituse õpilaste ja õpetajate seas teenis „Puuviljade päev“

 2. „Rohelised“ hakkavad uurima Mõniste piirkonna külasid, kevadeks - näitus nendest küladest

 .

Protokollis: Sandra Vaidre

 

 

 

3.KESKKONNA ÜLEVAATUSE KÜSIMUSTIK

 1. Küsimustik õpilastele

ELURIKKUS ja LOODUS, ÕUEALA

 1. Kas sa tead, millised taimed , puud ja põõsad kasvavad meie kooli õuealal? Nimeta mõni! 

 2. Kas sa oskad nimetada loomi, linde ja putukaid, kes elavad meie õuealal? Nimeta mõni!   

 3. Kas tead, milliseid lilli kasvatatakse sinu klassiruumis?  Nimeta mõni!                               

 4. Kas oleksid nõus aitama kooliõue loodussõbralikumaks muutma?                                        

 5. Kas oskad nimetada 2021 aastategijaid looduses?

KLIIMAMUUTUSED, TRANSPORT, PRÜGI, JÄÄTMED.

 1. Kas  sul on palju asju, mille oled ostnud, kuid ei kasuta?

 2. Kas Sa oled muutnud viimase aasta jooksul oma tarbimist?

 3.  Kuidas saaksid sina vähendada prügi ja jäätmete teket?

 4. Millist raiskamist esineb sinu arust koolis kõige rohkem, too näiteid.

 5. Kui palju sa keskmiselt päevas  liigud jalgsi?

 

VESI, MERI, RANNIK

 1. Kas sa eelistad pudelivett kraaniveele, miks?

 2. Kuidas sina oma igapäeva elus säästad vett?

 3. Kas sa oled märganud , kus koolis vett raisatakse?

 4. Kas oled oma tegevusega vett reostanud, selgita?

 

GLOBAALNE KODAKONDSUS

1. Kas sa saad koolis piisavalt teadmisi teiste rahvaste kultuurist?

2. Kas sa tead hästi eesti rahvakultuuri- tähtpäevi, muinasjutte, toite jne.?

 

TERVIS JA HEAOLU; TOIT

1. Kas sa saad päeva jooksul koolis piisavalt joosta, liikuda?

2. Kas sa sööd kõiki koolis pakutavaid toite, kui vastad “ei“, kirjuta, milliseid sa ei söö.

3. Kui sul on mure, kas sa saad sellest kellegagi koolis rääkida?

4. Kas koolis kiusamine on sinu arust kasvu või kahanemise suunas kulgev?

 

Sellel õppeaastal viisime küsimustiku läbi ainult õpilaste hulgas, sest eelmise aasta kevadsemestril olime distantsõppel ja seega jäid osad plaanitud tegevused ära, mis lähtusid just küsimustikust saadud vastustest.

 

4. ROHELISE KOOLI KÄSITLETAVAD TEEMAD 2020/21 ja üritused

 1. Elurikkus ja loodus

 2. Õueala

 3. Toit​

 1. Balsnacki Linnusõprade loovuskonkurss 2020/21.

Osales 4-5 klass (juhendaja õpetaja Mai-Liis Parts)

Selle loovuskonkursi eesmärk oli läbi erinevate praktiliste ülesannete juhtida tähelepanu kodumaal talvituvatele lindudele, nende õigesti toitmisele ja lindude eest hoolitsemisele. Meile oli antud kaks ülesannet: ehitada lindudele söögimaja ja meisterdada linnukesi. Edasi läksid tööd rahvahääletuseks Facebooki, millest enim hääli saanud tööd said koha finaalis. Meie paraku kummagi ülesandega finaali ei pääsenud. Aga see polegi oluline, sest saime rohkelt meisterdamis- ja avastamisrõõmu.

 

 1. 19. september MAAILMA KORISTUSPÄEV

Võtame kogu kooliga osa oma kooli ümbruse koristustöödest.

 

 1. 2. oktoober ülekooliline üritus  „ Kooliõu elurikkamaks“ 

2020. aasta kevadel, saime Rohelise kooli tegemiste eest kingituseks paki niidutaimede seemneid.  Rohelise kooli töögrupp õppis tundma, milliste taimede seemned pakis olid ja nende liikide pildid ja lühikirjeldus pandi üles koridori seintele. Kooli töökojas ehitati suur lavakast, vanema klassi õpilased kandsid kasti mulda täis (kooli enda valmistatud kompost!) ja  iga õpilane osales seemnete külvis.

 

 

 

 1. ÜLEMAAILMSE TOIDUPÄEVA (16.oktoober 2021)  tähistamine „Puuvilja päev koolis“

Rohelise kooli töörühma liikmed valmistavad ette kogu  kooli õpilastele esitluse erinevate puuviljade (banaan, ananass, kiivi, melon, sidrun, avokaado, pomelo, granaatõun, viinamari, mango, dattel) tähtsusest meie toidulaual ja toimub ka puuviljade degusteerimine, koolilõunaks pakutakse erinevatest puuviljadest magustoitu! Suurt tähelepanu pööratakse sellele, kuidas puuvilju kasvatatakse ja milliseid keskkonnaprobleeme see kaasa toob.

 

 

 

 1. ÜLEEUROOPALINE JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMISE NÄDAL (november, 2020)

Kesk- ja vanemaastme õpilastele viiakse läbi loodusainete tunnid, kus käsitleme jäätmetega seonduvaid probleeme; õpilaste rühmatöödes küpsevad ideed, kuidas jäätmeid vähendada ja võimalikult edukalt taaskasutada. Loodusainete klassis näitus „Jäätmed – kuidas neid vähendada?“

 1. Põhjamaa Mesindusfestivali laste luule- ja joonistuskonkurss  „Mesilasmaagia“ 2021

Eesmärgiks kasvatada õpilaste teadlikkust keskkonnateemadel.

Osalevad 4-8 klassi õpilased (juhendaja õpetaja Kadi Mõttus)

 1. Mälumäng „Eesti looduse aastategijad! Aprill 2020.

Looduse paremaks tundma õppimiseks on igal aastal looduse aastategijatest info ja fotod kooli koridori seintel. Aastategijatega seotud teemasid käsitletakse ka loodusainete tundides. Sellel aastal otsustasime läbi viia suure mälumängu aastategijatest.  

 1. KIK-i projekti toetusel toimusid järgmised õppekäigud:

 1. 1. oktoober Voki külas „Ellujäämiskursus looduses“ 7-9 klassi õpilastele

 2. 12. oktoober Vapramäel õppeprogrammid „Mullastiku elustik“ 5-6 klassile; „Aastaajad“ 2-4 klassile.

 3. 26. oktoober Soomaa RP külastus, osalesime õppeprogrammides  „Soo elustik“ ja „Veekogude elustik“ (4-9) klassini

 

 

 .

5. KESKKONNATEGEVUSKAVA 2020/21 õ-a.

SEPTEMBER

1. Balsnacki Linnusõprade loovuskonkurss 2020/21.

2. Maailma koristuspäev

3.Kooli õuealal õueõppe tunnid

OKTOOBER

1.Õppekäigud (ELURIKKUS ja LOODUS)

 1.  1.oktoober Voki külas „Ellujäämiskursus looduses“ 7-9 klassi õpilastele

 2. 12. oktoober Vapramäel õppeprogrammid „Mullastiku elustik“ 5-6 klassile; „Aastaajad“ 2-4 klassile.

 3. 26. oktoober Soomaa RP külastus, osalesime õppeprogrammides  „Soo elustik“ (6-9klass) ja „Veekogude elustik“ (1-4) klassini

 

2.Ülekooliline seemnete külv:  „ Kooliõu elurikkamaks“ 

3.ÜLEMAAILMSE TOIDUPÄEVA (16.oktoober 2021)  tähistamine „Puuvilja päev koolis“

NOVEMBER

 1. ÜLEEUROOPALINE JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMISE NÄDAL

MÄRTS/APRILL

 1. Põhjamaa Mesindusfestivali laste luule- ja joonistuskonkurss  „Mesilasmaagia“ 2021

 2. Mälumäng „Eesti looduse aastategijad! 

 

 1. MÕNISTE KOOLI KESKKONNAPÕHIMÕTTED.

VÄHENDAME OMA ÖKOLOOGILIST JALAJÄLGE!

 1. Eelistame kodumaist mahetoitu!

 2. „Ei“ ühekordsetele plastnõudele!

 3. Liigume võimalikult palju jalgsi/rattaga!

 4. Õpime tundma oma koduümbruse liigirikkust!

 5. Paneme tähele looduses toimuvat!


                             6. Jätkuvalt sorteerime prügi, komposteerime!

 1. Tarbime energiat ja vett säästlikult!

 2. Korduvkasutus meie igapäeva elu osaks!

 3. Ole julge! Kui märkad, et loodusele tehakse liiga, sekku!

 

 1. Ressursikulud

 

  Kuna kool on olnud pikalt distantsõppel aastal 2020 (märts, aprill, detsember) ja 2021(märts, aprill), siis on raske kulusid analüüsida. Koolis võib siiski märgata, et õpilased ei jäta tulesid tühjadesse klassidesse põlema, vee kasutamisel tehakse kaasõpilastele märkuseid kui need liialt vett laristavad; korrapidajad jälgivad, et pärast ruumi õhutamist saaks aknad kinni pandud.

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png