ÕPPETUNDIDE KELLAAJAD:

1. tund       8.15 –  9.00

2. tund      9.10 –  9.55

3. tund      10.05 – 10.50

         söömine

4. tund       11.10 – 11.55

5. tund       12.05 – 12.50

6. tund       13.00 – 13.45

          oode

7. tund       14.00 – 14.45

8. tund       14.50 – 15.35

ÕPPEKAVAD: 

Mõniste Kooli põhikooli õppekava (üldosa)

Mõniste Kooli lasteaia õppekava

Huvialaõppe õppekava

 

põhikooli ainekavad:

Tunnijaotusplaan õppeaastati on leitav õppekava üldosast lk 11.

Mõniste Kool kasutab ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelit ja ettevõtlusõppe metoodikat.

 

Allalaaditud fail.png