Valik dokumente:

Kooli arengudokumendid:

Mõniste Kooli arengukava aastateks 2017 kuni 2021

Mõniste Kooli arengukava aastateks 2013 kuni 2016

Mõniste Kooli sisehindamise aruanne 2012/2013 - 2014/2015

Mõniste Kooli sisehindamise aruanne 2008/2009 - 2011/2012

 

Õppekava:

Mõniste Kooli põhikooli õppekava 

​ainekavad on leitavad eraldi lehelt (avalehel: õppetundide ajad ja õppekavad)

Mõniste Kooli lasteaia õppekava

Huvialaõppe õppekava

Erinevad korrad:

Mõniste Kooli põhimäärus

Mõniste Kooli kodukord (kooli osas)

Mõniste Kooli lasteaia kodukord

Õpilase kooli vastuvõtmise kord  

       kooli vastuvõtmise avalduse vorm

       lasteaeda vastuvõtmise avalduse vorm

       muusikakooli vastuvõtmise avalduse vorm

Hindamise kord

Arenguvestluse läbiviimise kord

Loovtöö koostamise kord

Õpilasesinduse põhimäärus

Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri

Nutiseadmete kasutamise kord Mõniste Koolis

Rakendusplaanid, tegevuskavad:

          Mõniste Kooli üldtööplaan 2019/20

                   Lisa 1. Trimestrid

                   Lisa 2. Mõniste Kooli digiplaan

                   Lisa 3. Õppenõukogu tööplaan 2019/20

                   Lisa 4. Pädevused 

 

Mõniste Kooli üldtööplaan 2018/19

                    Mõniste Kooli üldtööplaani 2018/19 täpsustused tegevustele 

        Lisa 1. Üldpädevused põhikooli riiklikus õppekavas

        Lisa 2. Mõniste Kooli digiplaan

        Lisa 3. Õppenõukogu tööplaan 2018/19

        Lisa 4. Sündmuste plaani seotus üldpädevuste õpetamisega 2018/19

                    Sündmuste plaan kuni suvevaheajani 2019

Pikapäevarühma päevakava

Konsultatsioonide, järelevastamiste ajad 

Koolivaheajad, trimestrid

Eksamid, tasemetööd

Õppetundide kellaajad

Mõniste Kooli terviseedenduslike tegevuste kava

Kriisikäitumise tegevuskava

Mõniste Kooli lasteaia turvalisuse tegevuskava 

Juhendid, reeglid jms:

Õppetööks vajalike vahendite nimekiri

Meelespea õpilasele

Infoleht õppest puudumise ja puudumisest teavitamise kohta 

Korrapidamise reeglid (õpetajate)

 

Koolirahu leping

 

Meetmed Mõniste Koolis õpilaste toetamiseks (ülevaade lapsevanemale)

Lisavõimalused Mõniste Kooli andekuse märkamiseks ja toetamiseks (info lapsevanemale)

 

Juhend käitumiseks äkkrünnaku korral ehk hädaolukorra lahendamise plaan (ei avalikustata kooli kodulehel)

Juhend käitumiseks tuleohu korral (ei avalikustata kooli kodulehel)

Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri

Hoolekogu tööga seotud dokumendid

          Hoolekogu koosseis

           Hoolekogu ettepanekud:​

           ettepanek lasteaia suvise lahtioleku kohta 2018. a (Rõuge Vallavalitsusele)

           ettepanek hommikusöögi teemal (Mõniste Koolile)

           ettepanek logopeedi ametikoha moodustamiseks (direktori ettepanekul Rõuge Vallavalitsusele)

Muu info:

Mõniste Kool osales üleriigilises üldpädevuste uuringus, mille kokkuvõtet saad lugeda siit. 

Kokkuvõtted seoses sisehindamise aruandega

 

Välishindamise kokkuvõtted:

Õiend temaatilise haldusjärelevalve kohta (riiklik järelevalve) dets 2014

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now