top of page

Tähelepanu, uuendame kooli kodulehekülge. Kui te ei leia soovitud infot helistage 7890619

 või kirjutage kool@kuutsi.edu.ee

Mõniste Kool võtab vastu õpilasi distantsõppesse 

Mõniste Kool võtab vastu õpilasi distantsõppesse. Õppima on oodatud kõik, 
kes soovivad omandada eestikeelset põhiharidust distantsilt õppides. 
Distantsilt õppimise all peame silmas seda, et õpilane ei käi 
igapäevaselt koolimajas füüsiliselt kohal.  
Eriti võiks see sobida õpilastele, kes on ajutiselt Eestist ära või ei 
saa tervislikel põhjustel koolis käia. Distantsõpe võib sobida ka 
õpilastele, kes pole leidnud kodukohas endale sobivat kooli. 
Elukoht ei oma üldse tähtsust – olgu selleks Viljandi, Vilnius või Viin. 
Õpilane saab õppida eesti keeles ja Eesti koolis seal, kus ta parajasti asub. 

Meie kooli üheks tingimuseks distantsõppes on, et õpilane 
osaleks igapäevaselt kooli õppetöös. Kuidas seda tehakse, 
lepitakse kokku õpilase ja vanemaga. Igale õpilasele koostatakse
individuaalne õppekava, kuhu pannakse kirja õppe-eesmärgid ja kokkulepped, 
kuidas õpe hakkab toimuma. Õppetöö korraldus sõltub sellest, 
millised võimalused on õpilasel õppimiseks. Distantsõppe õpilased 
kaasatakse kooli igapäevaellu, erinevatesse koostegemistesse. 
Igal distantsõppe õpilasel on oma klass, kuhu ta kuulub, 
toetavad õpetajad ja kool, mille tegemistes kaasa lüüa - 
olgu selleks siis tähtpäevade tähistamine 
(nt vabariigi aastapäev, vastlapäev, jõulud) või mõni pikemaajalisem projekt.

Distantsõpe on alternatiiv ka vanema soovil toimuvale koduõppele. 
Erinevus seisneb selles, et kui koduõppel on kogu vastutus lapsevanemal, 
siis distantsõppe puhul juhib õppeprotsessi koostöös õpilasega ikkagi kool. 

Õppekorralduse üldised põhimõtted distantsõppes:

Iga õppija õpib individuaalse õppekava järgi.
Iga õppija osaleb oma õpitee kujundamisel.
Iga õppija osaleb igapäevaselt õppetöös.
Iga õppija õppetöös osalemise tingimused sätestatakse individuaalses õppekavas.
Iga õppija on koolipere liige – saab ja võtab osa kooli erinevatest tegemistest.

Distantsõppes õppija kantakse Mõniste Kooli nimekirja ja talle kehtivad 
kõik Eesti põhikooliõpilasele kehtestatud õigused ja kohustused, 
sh õigus tasuta põhiharidusele.

Lõppeval õppeaastal õppis Mõniste Kooli distantsõppes pilootprojektina kolm õpilast. 
Mõniste Kooli distantsõppe suuna avamine on planeeritud Mõniste Kooli arengukavas 2021 - 2027

Kui soovite distantsõppe kohta lisainfot, siis vastan meeleldi 
telefonil 5215143 või aadressil maarika@kuutsi.edu.ee 

Maarika Niidumaa
direktor
rohe1.png
rohe 2.png
bottom of page